Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2619
Title: The effect of L1 in comprehension and description of motion event in english by Turkish pre-service teachers of English
Other Titles: İngiliz dili öğretmen adaylarının İngilizcede hareket bildiren eylemleri anlamaları ve anlatımlarında anadilin etkisi
Authors: YIlmaz, Derya Döner
Yılmaz, Seyit Deniz
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Crosslinguistic influence
Motion events
Path expression
Manner expression
L1 transfer
Diller arası etki
Devinim olayları
Yön ifadeleri
Tarz İfadeleri
Anadilden transfer
Issue Date: 13-Jul-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, S. D. (2017). The effect of L1 in comprehension and description of motion event in English by Turkish pre-service teachers of English. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: In the present study, it was aimed to look for the bidirectional crosslinguistic effect between L1 Turkish (verb-framed) and L2 English (satellite-framed) in the descriptions of motion events by Turkish pre-service teachers of English as a different perspective from the previous studies focusing on only language learners rather than teachers. Three types of motion events were used as stimuli since similarities or typological differences were found to be more salient in the descriptions of these motions: boundary-crossing motion events, motions with manner climbing, and motions with short/long-trajectories. In each category, there are two sub-types of motion: one for which same and one for which different conceptualization patterns can be used in Turkish and English. Narratives were elicited from Turkish pre-service teachers of English in spoken Turkish, spoken English, and written English, and compared with each other through quantitative and qualitative analysis by analyzing verb and adverbial devices in detail. Differently from previous studies, the frequent patterns used by Turkish participants were judged by the same Turkish pre-service teachers, and English native speakers by means of a survey. Therefore, each group's construal of the different conceptualization patterns was revealed rather than only descriptions. The results showed that Turkish pre-service teachers were somewhat in a transitional level to acquire the expected, natural English satellite-framed patterns. They frequently used these patterns in their L2 narratives of the motions for which different conceptualization patterns are used in each language. However, the effect of Turkish was to some extent seen in the English data because some participants maintained verb-framed patterns. This effect was slightly more salient in spoken English compared with written English. Additionally, they created some idiosyncratic and converged patterns in both Turkish and English due to the bidirectional cross-linguistic effect. As for the motions which can be described within similar conceptualization patterns in both languages, they almost always showed the expected satellite-framed patterns in English narrations. With respect to the survey results, it was found out that Turkish group was similarly in a transitional process because they were contended with natural English patterns, though not as confident as English native speakers. However, for the unnatural verb-framed, idiosyncratic or Turkish-like patterns, Turkish group showed inconsistency in their judgements while English group was mostly dissatisfied with them. Lastly, it was shown that native English speaker group was not totally dissatisfied with some of these unnatural patterns even though they do not use them frequently.
Öğretmenler yerine sadece dil öğrencilerine odaklanan önceki çalışmalardan farklı bir perspektifle bu çalışmada hareket eylemlerinin Türk İngiliz dili öğretmen adayları tarafından tasvirinde anadil Türkçe ile hedef dil İngilizcenin çift-taraflı diller-arası etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Üç çeşit hareket eylemi uyarıcı olarak kullanılmıştır çünkü bu eylemlerin tasvirinde diller arası benzerliklerin ve farklılıkların daha net olduğu bulunmuştur: bunlar sınır-geçme hareket eylemleri, tarzı tırmanmak olan hareketler ve kısa/uzun yollu hareketlerdir. Her bir çeşitte İngilizce ve Türkçede aynı ve ya farklı kavramsallaştırma kalıplarının kullanılabildiği iki ayrı alt kategori bulunmaktadır. Sözlü Türkçe, sözlü İngilizce ve yazılı İngilizce anlatımları Türk İngiliz dili öğretmen adaylarından edinilmiştir; bu veriler fiil ve zarf araçları detaylı bir şekilde incelenerek nicel ve nitel analiz vasıtasıyla birbirleriyle kıyaslanmıştır. Önceki çalışmalardan farklı olarak Türk katılımcıların sık kullandığı kalıplar aynı Türk hizmet öncesi öğretmenler ve İngiliz anadil konuşurları tarafından bir anket aracılığıyla değerlendirilmiştir. Bu sayede her bir gurubun sadece tasvirleri yerine kavramsallaştırma kalıplarını yorumlamaları da ortaya çıkarılmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki hizmet öncesi Türk öğretmenler beklenen doğal İngilizce uydu-çerçeveli kalıpları edinmede kısmen bir geçiş aşamasındaydılar. Her bir dilde farklı kavramsallaştırma kalıplarının kullanıldığı eylemlerin ikinci dildeki anlatımlarında bu doğal kalıpları sıklıkla kullandılar. Ancak anadil Türkçe'nin ikinci dil verisi üzerindeki etkisi kısmen görüldü çünkü bazı katılımcılar eylem-çerçeveli kalıpları sürdürdüler. Bu etki sözlü İngilizcede yazılı İngilizceye kıyasla nispeten daha belirgindi. Ek olarak diller-arası etki nedeniyle bazı kendine has ve benzeşen kalıpları hem Türkçede hem İngilizcede kullandılar. Her iki dilde de benzer kavramsallaştırma kalıplarıyla tasvirlenebilen hareketler içinse beklenen uydu-çerçeveli kalıpları İngilizce anlatımlarda neredeyse her zaman gösterdiler. Anket sonuçlarına gelince Türk grup benzer şekilde bir geçiş aşamasındaydı çünkü doğal İngilizce kalıplarından her ne kadar İngilizce anadil konuşurları kadar olmasa da memnundular. Öte yandan doğal olmayan eylem-çerçeveli, kendine has ve Türkçe-benzeri kalıplardan İngiliz grup çoğunlukla memnuniyetsiz iken Türk grup değerlendirmede kararlılık göstermedi. Son olarak İngilizce anadil kullanıcıları sıklıkla kullanmasalar da doğal olmayan bu kalıpların bazılarından tamamen memnuniyetsiz değillerdi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2619
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497556.pdf2.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons