Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/26186
Title: Clinical characteristics of essential and physiological tremor in Orhangazi district of Bursa, Turkey: A population based study
Other Titles: Türkiye Bursa İli Orhangazi ilçesinde esansiyel ve fizyolojik tremorun klinik özelliklerinin araştırılması (Toplum tabanlı çalışma)
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
0000-0001-5588-2037
Erer, Sevda
Zarifoğlu, Mehmet
Karlı, Necdet
Özçakır, Alis
Çavdar, Çiğdem
Ocakoğlu, Gökhan
AAH-5180-2021
AAG-8209-2021
25635370800
6603411305
6506587942
9733230000
25935825700
15832295800
Keywords: Movement disorders
Prevalence
Tremor
Movement-disorders
Parkinsons-disease
Prevalence
Community
Diagnosis
Neurosciences & neurology
Tremor
Hareket bozuklukları
Prevalans
Issue Date: 2009
Publisher: Journal Neurological Sciences
Citation: Erer, S. vd. (2009). "Clinical characteristics of essential and physiological tremor in Orhangazi district of Bursa, Turkey: A population based study." Journal of Neurological Sciences, 26(2), 120-130.
Abstract: To find out the estimated prevalence and clinical features of tremor and its subtypes, such as essential tremor (ET) or physiological tremor (PT), by means of a population-based study in the Orhangazi district of Bursa, Turkey. Our study was carried out between June 2004 and September 2005 among adults aged 40 years or more in Orhangazi, Bursa, Turkey. This population-based study was planned in 3 phases. In phase 1, face-to-face home interviews with 1124 subjects were carried out by residents of the departments of neurology and family medicine, using a short questionnaire; 247 persons had symptoms indicative of tremor. Of the persons with tremor symptoms in phase 1, 48 did not continue to phase 2. In phase 2, participants were videotaped and evaluated by movement disorders specialists by using scales specific to tremor. In phase 3, video recordings of all identified patients were reviewed and final diagnoses were made through a consensus of all three specialists. In the study population, the prevalence rate of ET was found to be 3.34%; of PT, 4.14%; and all types of tremor, 9.00%. There was no significant variability according to gender and age groups in prevalence rate of ET, PT. ET and PT showed significant comorbidity with hypertension (HT), rheumatological disease, diabetes mellitus (DM), and asthma.
Toplum tabanlı yaptığımız bu çalışmada, Türkiye'nin Bursa ili Orhangazi ilçesinde esansiyel tremor ve fizyolojik tremor gibi tremor alt tiplerinin prevalans oranlarını ve klinik özelliklerini ortaya koymayı amaçladık. Çalışmamız, Haziran 2004- Eylül 2005 yılları arasında Bursa Orhangazi ilçesinde yaşayan 40 yaş ve üzeri erişkinler üzerinde yapıldı. Üç fazlı olarak planlanan çalışmamızda, faz 1'de 1124 olgu aile hekimliği ve nöroloji asistanları tarafından kısa anket formları kullanılarak kapı-kapı ev ziyaretleri şeklinde tarandı. Faz 1'de taranan kişilerin 247'sinde şüpheli tremor saptandı, 48 kişi faz 2'ye katılımı kabul etmedi. Faz'2 de bu olgular, hareket bozukluğu ile ilgilenen uzmanlar tarafından değerlendirildi, tremor skalaları doldurularak video kayıtları alındı. Faz 3'de tüm olguların video görüntüleri uzmanların ortak görüşleri doğrultusunda tekrar değerlendirildi ve kesin tanılar konuldu Bu çalışmada Esansiyel tremor prevalansı % 3.34, fizyolojik tremor prevalansı 4.14%; ve diğer tremor alt tipleriyle birlikte tremor prevalansı % 9.00 olarak bulundu. Esansiyel, fizyolojik tremor prevalans oranlarında yaşa ve cinsiyete göre anlamlı bir değişkenlik saptanmadı. Esansiyel ve fizyolojik tremorla birlikte kronik hastalıklardan hipertansiyon, romatizmal hastalıklar, diyabet ve astımın istatistiksel olarak anlamlı komorbiditesi saptandı.
URI: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/44325046/Clinical_Characteristics_of_Essential_an20160402-32742-188hwya-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1651065511&Signature=FdCtTiK0U~tNrfgSbuNp-NDI1iARShf3p1zIRtXqlnrClHJ1hpltiQRuSVAWJJEpFWUhlYgLs4OJoHrnE36lb50v35MjmW0ll-~XVvRh3xNW0l0vjnd2KCbEF-kuBmxDT6AWN6Ae6CP00fWFhLJKaGgeUFMJusOLpoxsLxfcwxOFFbruei2UJ7jGXUyDcvA3bduLBB~RISkbup5DLc1FppSSbIJ8Bh5qixk9~nOQExcZpUzZi0gJ-sDzJ~ueSOo~p9NfxNHMb~OU2Eby6LlISs0sAm8sqYTNkMFaN-EBT-z5A3Mb3CO~lKSIo3kvMHsiCP8YZkyYZqq5eC4yaRNt4w__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
http://hdl.handle.net/11452/26186
ISSN: 1302-1664
Appears in Collections:Scopus
TrDizin
Web of Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Erer_vd_2009.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons