Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2617
Title: Sevinç Kuşoğlu'nun çocuk kitaplarında yer alan eğitsel iletiler
Other Titles: Educational messages in chidren's book of Sevinç Kuşoğlu
Authors: Erdal, Kelime
Karahanoğlu, Esin
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı.
Keywords: Çocuk edebiyatı
Çocuk kitabı
Eğitsel ileti
Sevinç Kuşoğlu
Children's book
Children's literature
Educational messages
Sevinç Kuşoğlu
Issue Date: 22-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karahanoğlu, E. (2017). Sevinç Kuşoğlu'nun çocuk kitaplarında yer alan eğitsel iletiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Ülkemizde 21. yüzyılın başlarından itibaren edebiyatın farklı bir dalı olarak ön plana çıkmaya başlayan çocuk edebiyatının, çocukların eğitiminde büyük rolü vardır. Çocuk edebiyatı ürünleri, sundukları iletiler yardımıyla çocuğun eğitimine katkıda bulunmaktadırlar. İletiler, çocuğun hayatı tanımasını, bunun yanında duygusal, sosyal ve ahlakî bakımdan gelişmesini sağlamaktadır. Çocuk edebiyatı yazarının çocuğun iç dünyasını tanıyan, nasıl düşündüğünü tahmin eden, onun ihtiyaçlarına cevap verebilecek, çocuk edebiyatının özelliklerini iyi bilen kişiler olması gerekmektedir. Günümüzde çocuğa yönelik eserler veren yazarların sayısı bir hayli artmıştır. Bu yazarlarımızdan biri de Sevinç Kuşoğlu'dur. Sevinç Kuşoğlu, eserlerinde çocuk dünyasına duyarlılıkla yaklaşmış, bir yandan çocuğun kendisini, yakın çevresini ve içinde yaşadığı dünyayı tanımasına yardımcı olurken bir yandan da çocukların aile, toplum ve okul yaşantılarına eğilmiştir. Bunun yanında çocuğa çeşitli millî değerleri benimsetmeyi de ihmal etmemiştir. Bu araştırma, Sevinç Kuşoğlu'nun çocuk kitaplarında yer alan eğitsel iletiler üzerine bir çalışmadır. Araştırmada yazarın çocuklara ne tür iletiler vermek istediği belirlenmeye çalışılmış; bu iletilerin içeriği, hangi amacı gerçekleştirmeye yönelik olduğu ve çocuk edebiyatı ürünleri içinde nasıl işlendiği üzerinde durulmuştur.
Starting the begining of the 21st century, children's literature started to appear as a branch in literature and became an important component for children's education. Children's literatüre products make contribution to children's education with the help of the messages that they present. These messages will help children to understand life as well as develop emotional, social and moral manners. An author should know about the inner world of a children, understand how they think, provide answers to their needs and know about peculiarities of children's literature. In today's world, the number of authors coming up with children books have increased exponentially. One of these authors is Sevinç Kuşoğlu. Sevinç Kuşoğlu approached children's world with tender in her books. While she helped children to understand inner self, their close circle and the world they live in; she also focused on family, social and school lives. She also made sure children learn about national values through her books. This research is a portrayal of messages Sevinç Kuşoğlu had given on her child books. The intent was to identify which values the author has covered and the content and purpose of these messages. Additionally, how these messages have been relayed in children's literature text is carefully analyzed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2617
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497554.pdf
  Until 2020-07-10
1.68 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons