Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2615
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYüksel, Sedat-
dc.contributor.authorAçar, Abdullah-
dc.date.accessioned2019-12-09T12:17:45Z-
dc.date.available2019-12-09T12:17:45Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationAçar, A. (2015). Öğretmenlerin öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden yararlanma düzeylerine ilişkin algıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2615-
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı öğretmenlerin, mesleklerinde ÖMB derslerinden yararlanma düzeylerine ilişkin algılarını ortaya çıkarmaktır. Çalışma nitel araştırma geleneği içinde yer alan olgubilim (fenomenoloji) şeklinde desenlenmiştir. Çalışma grubu farklı üniversitelerden mezun ve çeşitli illerin köy, ilçe ve il merkezlerinde çalışmakta olan 8 ilköğretim matematik öğretmeninden oluşmaktadır. Çalışma grubunun oluşturulmasında maksimum çeşitlilik örneklemesinden faydalanılmıştır. Çalışmada veriler araştırmacı tarafından her katılımcıyla bireysel olarak yapılan derinlemesine görüşme yoluyla toplanmıştır. Veri analizi içerik analizinin adımları olan mikroanliz (mikroanalysis), açık kodlama (open coding), eksensel kodlama (axial coding) ve seçici kodlama (selective coding) takip edilerek tamamlanmıştır. Araştırmada öğretmenlerin ÖMB derslerinden öğretimi planlama, sınıf içi öğrenme öğretme, sınıf yönetimi, disiplin sorunlarıyla başa çıkma, değerlendirme konularında nasıl yararlandıkları hakkındaki görüşlerine ilişkin detaylı bulgulara ulaşılmış ve bazı genel sonuçlar üretilmiştir. Öğretmenler ezberci ve prosedür öğrenmeye dayalı olan kendi öğrenmelerinden daha farklı olarak sorgulayıcı, mantığını anlamaya odaklanan ve çeşitli yöntem ve yaklaşımlarla beslenen tarzda öğretim yaptıklarını düşünmekte ve bu farkın temel kaynağı olarak ÖMB derslerini göstermektedirler. Öğretmenlerin ÖMB dersleri ve bunlardan yararlanmaları hakkındaki düşüncelerinin oldukça değişken olduğu görülmektedir. Neredeyse her ders için hem çok faydalanma hem de hiç faydalanmama durumlarıyla karşılaşılmıştır. Bulgulardan bu durumun dersin nasıl işlendiğiyle alakalı olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların tamamı ÖMB derslerinin gerekli olduğunu düşünmektedir. Ancak bunlardan sadece bir kısmı derslerin şu anki halinden faydalandıklarını, daha çoğu da faydalanmadıklarını ya da çok az faydalandıklarını ifade etmektedirler. Yine katılımcıların tamamı derslerin daha iyi olması gerektiği görüşünde birleşmektedir. Buna göre katılımcıların derslerden faydalanmalarındaki olumsuz durumun derslerin istenen şekilde olmamasıyla ilgili olduğu düşünülmektedir. ÖMB derslerinden meslekte daha fazla faydalanılabilmesi için derslerin şu anki halinin iyileştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Detaylı ve genel sonuçlarla ilgili çeşitli önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractAim of this research is to reveal teachers' perceptions concerning their levels of benefit from Teacher Certificate Courses (TCC) in their profession. This research was designed as phenomenology, one of the qualitative research designs. Study group consists of eight primary mathematics teachers graduated from different universities and working at village, town or city centres of different provinces. Study group was constituted via maximum variation sampling method. Data was collected via in depth interview, made by the researcher with each participant individually. Data analysis was completed by following the steps of content analysis, namely mikroanalysis, open coding, axial coding, selective coding. In the research, some detailed findings related to teachers' views about their benefiting from the TCC in the issues of planning instruction, classroom teaching and learning, classroom management, coping with discipline problems were obtained and more general results were produced. Teachers thought that their instruction focusing on reasoning and questioning and supported with various methods is different than their learning based on route and procedural learning and they indicate TCC as the source of difference. It was seen that teachers' views on TCC and benefiting from them was highly changeable. Almost for each course both the cases of using a lot and using never were encountered. From the findings, it was understood that this situation was related to the way of teaching the courses. All of the participants thought that the courses are necessary but only some these stated that they have benefited from the courses and more they did not benefit or rarely benefit from the courses. Again, the entire group agreed that the courses should be better. It is thought that TCC's current situation should be enhanced for more benefiting from TCC. Suggestion were made concerning detailed and general results.en_US
dc.format.extentXV, 203 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectFormasyon dersleritr_TR
dc.subjectÖğretmenlertr_TR
dc.subjectÖğretmen eğitimitr_TR
dc.subjectÖğretmenlik meslek bilgisi dersleritr_TR
dc.subjectEducation coursesen_US
dc.subjectTeachersen_US
dc.subjectTeacher educationen_US
dc.subjectTeacher certificate coursesen_US
dc.titleÖğretmenlerin öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden yararlanma düzeylerine ilişkin algılarıtr_TR
dc.title.alternativeTeachers' perceptions related to their levels of benefit from teacher certificate coursesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
407251.pdf1.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons