Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2609
Title: Endüstri yapılarının sürdürülebilirliğinin Bursa'da bir endüstri yapısına leed sertifika sistemi değerlendirmesi üzerinden incelenmesi
Other Titles: A study on the sustainability of industrial buildings by LEED certificate system assesment for an industrial building i̇n Bursa
Authors: Taş, Murat
Kaymaz, Sena
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mimarlık Anabilim Dalı.
Keywords: Sürdürülebilirlik
Endüstri yapıları
Sürdürülebilir mimarlık
LEED sertifika sistemi
Sürdürülebilir yapım
Sustainability
Industrial constructions
Sustainable architecture
LEED certificate system
Sustainable building
Issue Date: 29-Nov-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaymaz, S. (2017). Endüstri yapılarının sürdürülebilirliğinin Bursa'da bir endüstri yapısına leed sertifika sistemi değerlendirmesi üzerinden incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Endüstri yapıları toplumların üretim alanları dolayısıyla temel birimleridir. Bu yapıların doğal çevreye ve insan yaşamına daha az zarar veren, daha sürdürülebilir yapılar olması toplumların refah düzeyini arttırarak, ileriye taşıyabilecektir. "Endüstri Yapılarının Sürdürülebilirliğinin Bursa'da Bir Endüstri Yapısına LEED Sertifika Sistemi Değerlendirmesi Üzerinden İncelenmesi" adlı tez çalışmasında; endüstri yapılarının üretimi ile sürdürülebilir mimarlık kavramları için literatür araştırması yapılmış endüstri yapılarının nasıl daha sürdürülebilir olabileceği ve bu kapsamda mevcut endüstri yapılarının doğal çevreye olan etkilerini ölçme sistemleri araştırılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda LEED Mevcut Yapılar; Bakım ve Onarım Sertifikası kriterleri yedi ana başlık ve bu başlıklar altında yer alan alt başlıklar kapsamında açıklanmıştır. Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Bosch Fren Sistemleri Fabrikası, LEED Sertifikası'nda yer alan yedi ana başlık ve bu ana başlıklar altında yer alan alt başlıklar kapsamında incelenmiş, kaç kredi kazanabileceği ve hangi sertifikayı alabileceği tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda mevcut bir endüstri yapısı olan Bosch Fren Sistemleri Fabrikası üzerinden değerlendirmeler yapılarak LEED Sertifikasının alınabilmesi ve dolayısıyla daha sürdürülebilir endüstri yapıları için; mevcut yapılar için sürdürülebilirlik kapsamında durum değerlendirilmesi yapabilabilmesi amacıyla kontrol listesi, Bosch Fren Sistemleri Fabrikası ve yeni yapılacak endüstri yapıları için ise bir öneri listesi hazırlanmıştır.
Industrial constructions are base unit of society because of their production area. Being these needed constructions' less harmfull to environment and human life increase the welfare level of society and proceed the society. In the research on sustained industrial constructions, the literature research bout the production of industrial contructions and sustainable architecture was done, how could industrial construction be more sustainable and for this context measuring system was studied. As a result of these LEED Existing Buildings, Operatios and Maintenance sertificate criteria was explained under the seven main titles and the other subtitles of them. Bosch Factory which is located in Bursa Organized Industrial Site was examined under the LEED Certificate's seven main titles and subtitles of them, it was detected that how much credit would it gain and which certificate would it get. As a result of obtained findings, by evaluating via Bocsh Factory which is a current structure, forgetting the LEED certificate and as a result of that for more sustainable industrial constructions; a checklist for current structures for the purpose of performing situation assessment within sustainability, a suggestion list for Bosch Factory and new buildings was prepared.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2609
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
496123.pdf11.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons