Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2602
Title: Dolarizasyonun makroekonomik etkileri ve Türkiye örneği
Other Titles: Macroeconomic effects of dollarization and the case of Turkey
Authors: Aklan, Nejla Adanur
Hekim, Derya
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Politikası Bilim Dalı.
Keywords: Dolarizasyon
Varlık dolarizasyonu
Yükümlülük dolarizasyonu
Türkiye ekonomisi
Finansal kırılganlık
Bilanço etkisi
Dollarization
Asset dollarization
Liability dollarization
Turkish economy
Financial fragilty
Balance sheet effect
Issue Date: 7-Aug-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hekim, D. (2008). Dolarizasyonun makroekonomik etkileri ve Türkiye örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Küreselleşme ve sermaye piyasalarının entegre olmasıyla başlayan dolarizasyon süreci ekonomiler açısından önemli sonuçlar ortaya çıkarması sebebiyle oldukça tartışılan bir konu haline gelmiştir. Bu tezin amacı da dolarizasyon olgusunun incelenmesi ve Türkiye Ekonomisi'nde meydana getirdiği kırılganlıkların ortaya konmasıdır. Bu amaçla bu tezde dolarizasyonun teorik temelleri incelendikten sonra Türkiye Ekonomisi'nde oluşumu ve etkileri analizler ve ekonometrik uygulamalarla ortaya konmuştur.Yapılan ekonometrik uygulamalar sonucu, varlık dolarizasyonunun en önemli belirleyicileri enflasyon ve reel döviz kuru olarak bulunurken, yükümlülük dolarizasyonunun en önemli belirleyicisi varlık dolarizasyonu olarak bulunmuştur.Dolarizasyonun Türkiye Ekonomisi'nde oluşturduğu kırılganlıkları açıklamak üzere yapılan analizlerde ise bankacılık sektöründe kırılganlıkların 2001 öncesine göre önemli ölçüde azalmış olmasına rağmen reel sektörde kırılganlıkların hala devam ettiği sonucuna varılmıştır. Bu bulgular ışığında ekonomideki kırılganlıkların azaltılması adına yükümlülük dolarizasyonu azaltılmalıdır. Ekonometrik uygulamaların da ortaya koyduğu gibi varlık dolarizasyonu yükümlülük dolarizasyonunun önemli bir belirleyicisidir. Bu durum varlık dolarizasyonla mücadeleyi dolarizasyonun etkilerinin azaltılması adına oldukça gerekli kılmaktadır.
Dolarization has evolved with globalization and the integration of the financial markets. It has been widely discussed because of it?s consequences. The main issues in this thesis are presenting the dollarization phenomena and the fragilities of the Turkish Economy that occurs because of the dollarization. With this aim in this thesis after the theoretical foundations of the dollarization process has been investigated, the evoluation and the effects of the dollarization process in the Turkish Economy has been discussed with the help of analysis and econometric applications.The econometric applications prove that the main determinants of the asset dollarization are inflation rate and the real exchange rate. And the main determinant of the liability dollarization is asset dollarization as well.The analsis that aim to present the fragilities in the Turkish Economy, signaling the fragilities in the real sector. On the contrary, banking sector seems to remove its fragilities. With respect to these findings in order to minimize fragilities in the economy liability dollarization should be diminished. As the econometric applications presented; asset dollarization is an important determinant of liability dollarization. In this framework the policies that aim to lessen asset dollarization become highly important.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2602
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231207.pdf1.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons