Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2597
Title: Mukâtil b. Süleyman Tefsir'inde Yahudilik
Other Titles: Judaism in the Commentary of Muqâtil b. Süleymân
Authors: Tarakçı, Muhammet
Berisha, Besim
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Mukâtil b. Süleyman
Tefsîr
Yahudilik
Kur’ân
Muqātil b. Sulaymān
Tafsīr
Qur’anic commentary
Judaism
Qur’an
Issue Date: Jan-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Berisha, B. (2012). Mukâtil b. Süleyman Tefsir'inde Yahudilik. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çalışmamızda Mukâtil b. Süleyman'ın yazmış olduğu "Tefsîr-i Kebîr" adlı eserinde Yahudi inancı ve karakteri hakkında düşünce ve fikirlerini aktarmaya çalışılmıştır. İlk olarak Yahudilerle alakalı ayetler tespit edilmiş, sonra da konular halinde işlenmiştir. Çalışmamız sadece müfessirimizin görüşleri ile yetinmemiş, diğer müfessirler ve ara sıra Tevrat'a, konuların benzerlik ve farklılık açısından aydınlatılmıştır.Tezimiz, giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş kısmında, Mukâtil b. Süleyman'ın hayatı, eserleri ve yaşadığı döneme ait bilgiler ele alınmıştır. Birinci bölümde, Kur'an'a ve müfessirimize göre Yahudilerin inançları ele alınmıştır. İkinci bölümde ise Yahudilerin özellikleri, yani kendilerinin oluşturmuş oldukları karakterleri zikredilmeye çalışılmıştır. Sonuç kısmında da konumuzun genel bir değerlendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır.
This study investigates Jewish beliefs and character expressed in the Qur'anic commentary of Muqatil b. Sulayman, Tafsir al-Kabir. It firstly deals with Qur'anic verses on Jews. Secondly, it refers to the other Muslim commentators as well as to the Torah, so the similarities and differences can easily be discerned.It consists of an introduction, two chapters and summary. The life, works and environment of Muqatil b. Sulayman are the subjects of the introduction. Chapter One deals with Jewish beliefs according to the Qur'an and Muqatil b. Sulayman. Chapter Two tackles Jewish character and peculiarities. Summary abstracts and evaluates the consequences of the study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2597
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
319556.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons