Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2596
Title: Tekstil kurutma makinelerinin enerji verimliliğinin artırılması
Other Titles: Increasing energy efficiency in textile drying machines
Authors: Yiğit, Abdulvahap
Yılmaz, Sedat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Ramöz
Atık hava
Isı geri kazanımı
Ekonomizör
Isı değiştirici
Enerji tasarrufu
Stenter
Exhaust air
Heat recovery
Economiser
Heat exchanger
Energy conservation
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, S. (2010). Tekstil kurutma makinelerinin enerji verimliliğinin artırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Tekstil terbiyesinde kullanılan ramözlerin bacalarından atılan atık havada işe dönüştürülemeyen fazla miktarda atık enerji bulunmaktadır. Bu atık enerjinin bir ısı geri kazanım sistemi kullanılmadan atılması işletmeler için büyük bir kayıptır. Bu çalışma da hava-su teması esasına dayanarak çalışan baca tipi bir ekonomizör kullanılarak ramöz atık havası ile işletme suyunun ısıtılması araştırılmıştır. Atık hava ısı geri kazanım sisteminin maliyeti, toplam tasarruflar ve sistem amortisman süresinin çeşitli parametreler ile değişimi incelenmiştir.
The exhaust air released from stenters stacks has a great potential of energy conservation via heat recovery. Disposal of this waste of energy using a heat recovery system is a great loss for factories. For this purpose, an investigation is carried out with stack type heat exchanger that works with air-water dial, to heat up water via heat/mass transfer from hot moist air of a stenter. The cost of exhaust air heat recovery system, total savings and the changes in amount of depreciation depending on various parameters are also examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2596
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
284812.pdf7.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons