Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2591
Title: Bosna Hersek’te din değiştirme ve dini dönüşümde psiko-sosyal etkenler (Tuzla Örneği)
Other Titles: Psycho-social factors in conversion and religious transformation in Bosnia and Herzegovina (Tuzla case study)
Authors: Albayrak, Ahmet
Kotoriç, Emrah
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Din değişim-dönüşüm
Conversion
Bosna Hersek
Kişilik değişimi
Bosnia & Herzegovina
Personality change
Issue Date: 29-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kotoriç, E. (2019). Bosna Hersek’te din değiştirme ve dini dönüşümde psiko-sosyal etkenler (Tuzla Örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: “Bosna Hersek’te Din Değiştirme ve Dini Dönüşümde Psiko-Sosyal Etkenler (Tuzla Örneği)” konulu çalışmada, başlangıçtan bugüne kadar ana hatlarıyla din değiştirmenin ve dini dönüşümün tarihsel gelişimi ve günümüzdeki durumu ele alınmıştır. Bosna’da, geçmişte olduğu gibi günümüzde de dini değişim ve dönüşüm problemleri devam etmektedir. Halen insanlara, dini değişim ve dönüşüm konusunda psikolojik ve sosyolojik baskılar yapılmakta, Bosna’da da dini değişim ve dini dönüşüme yönelik propagandalar tüm hızıyla devam ettirilmektedir. Bosna Savaşı’nın kaçınılmaz bir sonucu olarak birçok insanın yakınını veya yaşamını kaybetmesi, birçok şehir ve kasabanın yıkılması, insanların evlerinden ve yurtlarından olması gibi nedenler, dini değişim ve dönüşüm ile ilgili propaganda yapan bu grupların faaliyetlerinde ve istedikleri sonuçları elde etmelerinde etkili rol oynamıştır. Yine savaşın bir sonucu olarak, tüm olumsuzlukları ile insanların dini bilgisizlikleri de bu durumun oluşmasına zemin hazırlamıştır. İslam’dan başka dine geçilmesi adına yapılan bu propagandalar, İslam adı altında farklı akımları da ortaya çıkarmıştır. Buna sebep olan pek çok etken vardır. Araştırmamızdaki amaç, Bosna Hersek’in belli bir bölgesinde dini dönüşümü araştırırken, aynı zamanda tarihteki din değişime de değinmek ve yaşanan tecrübelerin psiko-sosyal etkenlerini ortaya çıkartmaktır.
In this study named “Psycho-Social Factors in Conversion and Religious Transformation in Bosnia and Herzegovina (Tuzla Case Study)” outlines of the historical development of the religious transformation and conversion from the beginning to the this day are indetified. As in the past, the problem of conversion and religious transofmation in Bosnia still exist today. In this days a lot of psychological and sociological pressure are applied on religious transofmation and conversion. In addition to this, harmful propaganda about cnversion and religious transformation continiue to affect in full swing. The inevitable consequence of the war was the loss of many people's relatives or their lives, the demolition of many cities and towns, and the displacement of people from their homes and places. As a result of the war, all the negativity and religious ignorance of the people allowed this situation to occur. Propaganda, such as the transition from Islam to other religion, has emerged in different movements under the name of Islam. There are many factors that cause this. The aim of this study is to examine the religious transformation in a particular region of Bosnia and Herzegovina and to address the religious change in history and to reveal the psychosocial factors of the experience.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2591
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
emrah_kotoriç_tez.pdf.pdf997.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons