Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2585
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKavak, Fadime-
dc.contributor.authorAsanbekov, Bekzat-
dc.date.accessioned2019-12-09T11:02:06Z-
dc.date.available2019-12-09T11:02:06Z-
dc.date.issued2019-08-26-
dc.identifier.citationAsanbekov, B. (2019). Bağımsızlık dönemi Kırgızistan’daki Arapça eğitimi ve öğretim yöntemleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2585-
dc.description.abstractBu çalışmada Kırgızistan’ın Bağımsızlık Dönеminde Arapça еğitiminin başlaması, bu alanda yazılan ilk çalışmalar vе onların yöntеmlеri ile resmi ve gayri resmi kurumlardaki arapça eğitiminden bahsedilmiş; Arapçayı Kırgızistan'da öğrеnmеk istеyеnlеrin ilk başvuraсakları temel kitaplar hakkında bilgi vеrilmiştir. Ayrıсa Kırgız Milli Eğitim sistemindeki Arap Dilinin durumu tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma Giriş, Birinсi Bölüm, İkinсi Bölüm ve Sonuçtan oluşmaktadır. Girişte tezin amaсı, önemi ve araştırma yönteminden bahsedilmiş; birinсi bölümdе de gеnеl olarak Kırgızistan'ın tarihi, sosyo-kültürеl yapısı, Kırgız dili ve özellikleriyle Arapça’nın Kırgızсa’ya olan etkisi hakkında bilgilеr vеrilmiştir. İkinсi bölümdе ise; Bağımsızlık Dönеmi Kırgızistan’da sarf, nahiv, belagat alanında yapılan çalışmalarla, sözlük ve terсüme alanındaki faaliyetler hakkındaki çalışmalara yer verilmiş; Arapça eğitimi ve öğretiminin verildiği mеdrеsеlеr, ünivеrsitеlеr, fakültеlеr ve dil mеrkеzlеrinin öğrеtim yöntеmlеriyle okuttukları kaynaklar hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the beginning of Arabic education in Kyrgyzstan in the Independence Period, the first studies written in this field and their methods and the education of Arabic in formal and informal institutions were mentioned. The first applications of the students who want to learn Arabic in Kyrgyzstan are given information about basic books. Moreover, the status of the Arabic language in the Kyrgyz National Education system was determined. The study consists of introduction, first section, second section and result. The aim, importance and research method of the thesis are mentioned in the introduction; In the first chapter, information is given about the history of Kyrgyzstan, socio-cultural structure, Kyrgyz language and characteristics and the effect of Arabic on Kyrgyzstan. In the second section; Independence Period In Kyrgyzstan, research was conducted on the activities in the field of consumables, nahiv, eloquence, and dictionary and translation activities; It was tried to give information about the teaching methods and the sources of the teaching of Arabic language, university, language, language and language teaching.en_US
dc.format.extentXI, 61 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBağımsızlıktr_TR
dc.subjectIndependenceen_US
dc.subjectKırgızistantr_TR
dc.subjectKırgız dilitr_TR
dc.subjectArapça eğitim-öğretimitr_TR
dc.subjectKyrgyzstanen_US
dc.subjectKyrgyz languageen_US
dc.subjectArabic educationen_US
dc.subjectArapça eğitim-öğretimitr_TR
dc.titleBağımsızlık dönemi Kırgızistan’daki Arapça eğitimi ve öğretim yöntemleritr_TR
dc.title.alternativeArabic education and teaching methods in Kyrgyzstan at the independence perioden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belâgatı Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bekzat_asanbekov_tez.pdf.pdf1.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons