Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2578
Title: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde çalışan öğretim elemanlarının demokratik tutumları
Other Titles: Democratic attitudes of the teachers who work at Uludag University Faculty of Education
Authors: Dirik, M. Zahit
Teyin, Zuhal
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
Keywords: Demokrasi
Demok
Democracy
Democratic attitude
Issue Date: 11-Sep-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Teyin, Z. (2009). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde çalışan öğretim elemanlarının demokratik tutumları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde demokrasi en yaygın yönetim biçimidir. Bunu en büyük sebeplerinden biri demokrasinin insan doğasına en uygun yönetim biçimi olmasıdır. Demokrasi istenen ve çok değer gören bir kavram olduğundan onu korumak ve varlığını yaşatmak gerekmektedir. Bunu sağlamak ise eğitim yoluyla mümkün olabilir. Demokrasi eğitimiyle demokrasinin varlığını sürdürmek ise eğitimcilere düşmektedir. Bu araştırma demokrasi eğitimine odaklanmış olup Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Eğitim derslerine giren öğretim elemanlarıyla alan derslerine giren öğretim elemanların demokratik tutumlarını öğrenci algılarına göre karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Elde edilen bulgular çerçevesinde genel olarak öğretim elemanlarının demokratik tutumlarının olumlu olduğu, eğitim bilimleri öğretim elemanları ile alan bilgisi öğretim elemanları arasında eğitim bilimleri öğretim elemanlarının lehine bir farklılık bulunduğu, eğitim bilimleri öğretim elemanlarının kendi aralarında yapılan değerlendirmede demokratik tutumlarının birbirlerinden farklılık göstermediği, alan öğretim elemanlarının ise kendi aralarında yapılan değerlendirmede demokratik tutumlarının birbirlerinden farklılık gösterdiği görülmüştür.
At the present day democracy is the most common polity. One of the main reasons f this is; democracy is the most convenient policy for human nature. Because democracy is desirable and worthy concept it should be protected and survived. This will be probable with the help of education. Educationalist can make the democracy survive with the help of democracy education. The focus of this research is democracy education and it aims to compare the democratic attitudes of the lecturers of Uludag University Faculty of Education who attends the pedogogy courses and the other specific courses according to students? opinions. With the help of the findings of this research it is possible to say that the lecturers that works at the Uludag University Faculty of Education have positive democratic attitudes generally, pedodogy teachers have much more democratic attitudes than other specific courses,there is no difference among the democratic attitudes of pedogogy teachers themselves and there is a diffrence between the democratic attitudes of other specific courses lecturers themselves.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2578
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
240595.pdf1.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons