Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2569
Title: Hisse senedi piyasa volatilitesi ve işlem hacmi ile ilişkisi
Other Titles: Stock market volatility and it's relationship between trading volume
Authors: Akay, Hülya Kanalıcı
Gayğusuz, Filiz
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Politikası Bilim Dalı.
Keywords: Volatilite (Oynaklık)
Finansal piyasa volatilitesi
Hisse senedi piyasa volatilitesi
İşlem hacmi
Volatility
Financial market volatility
Stock market volatility
Trading volume
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gayğusuz, F. (2008). Hisse senedi piyasa volatilitesi ve işlem hacmi ile ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada öncelikle finansal piyasa volatilitesi ve hisse senedi piyasa volatilitesi açıklanmaktadır. Ardından hisse senedi piyasalarındaki fiyat değişiklikleri (volatilite) ve işlem hacmi arasındaki ilişki açıklanmaktadır. Söz konusu bu ilişkinin yapılan bireysel çalışmalar ve dört grup teoriyle açıklaması ortaya konarak etkin piyasalar ve davranışçı finans perspektiflerinden değerlendirilmesi sunulmaktadır. İMKB'ye ait verilerle Granger nedensellik testi uygulanarak söz konusu ilişki Türkiye için analiz edilmektedir. Elde edilen sonuçlarda hisse senedi getirilerinden işlem hacmine doğru bir nedenselliğin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle İMKB'de dağılımların karışımı hipotezi reddedilirken bilginin sıralı varışı hipotezi kabul edilmektedir. Bu durum aynı zamanda İMKB'nin etkin olmadığını da göstermektedir.
In this study,firstly financial market volatility and stock market volatility are explained. Then the relationship between price changes (volatility) and trading volume which is in stock markets is explained. This relationship is displayed by individual studies and four group theories,after ıts evaluations is layed from the perspectives of efficient market hypothesis and behavioral finance. This relation is analysed with the data which belong to IMKB and Granger causality test for Turkey. In the gain results, there is a causality is found which is from stock returns to trading volume. So the mixture of distributions hypothesis is declined and sequential arrival of information hypothesis is accepted in IMKB. This situation also exhibits that IMKB is not a efficient market.In this study,firstly financial market volatility and stock market volatility are explained. Then the relationship between price changes (volatility) and trading volume which is in stock markets is explained. This relationship is displayed by individual studies and four group theories,after ıts evaluations is layed from the perspectives of efficient market hypothesis and behavioral finance. This relation is analysed with the data which belong to IMKB and Granger causality test for Turkey. In the gain results, there is a causality is found which is from stock returns to trading volume. So the mixture of distributions hypothesis is declined and sequential arrival of information hypothesis is accepted in IMKB. This situation also exhibits that IMKB is not a efficient market.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2569
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231206.pdf1.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons