Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2559
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorParlak, Bekir-
dc.contributor.authorGündüz, İsmail-
dc.date.accessioned2019-12-09T08:30:08Z-
dc.date.available2019-12-09T08:30:08Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationGündüz, İ. (2008). Türkiye' de afet yönetimi uygulaması ve yeni bir model önerisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2559-
dc.description.abstractBu çalışmada ''Risk ve Risk Toplumu'' kavramlarının tanımlaması yapıldıktan sonra, afetler ve afet türleri ile olan ilişkileri araştırılmaktadır. Ardından, farklı ülkelerde uygulanmakta olan afet yönetim modelleri ile Türkiye' de uygulanmakta olan afet yönetim sistemi incelenmektedir. Türkiye'de yaşanmış olan son büyük doğal afette uygulanan afet yönetim modelini sorgulayan bir ampirik araştırma yapılmıştır. Sonuç olarak ise Türkiye için yeni, etkin, işlevsel olduğu düşünülen bir entegre afet yönetimi modeli önerisi sunulmaktadır.Risk toplumu; sanayi toplumunun ileri aşamasında karşımıza çıkan, sanayi toplumunun kendi içinden ürettiği ve kaçınılmaz olarak ulaşacağımız bir gelişme aşamasını nitelemektedir. Risk toplumu, içinde bulunduğu topluma sağlamış olduğu refah ve nimetlerin yanında, daha önce karşılaşmadığı ve alışık olmadığı ?tehlikeleri ve riskleri? de beraberinde getirmektedir. Doğal ve insan yapımı afetler ise insanlık tarihinin daha önceki dönemlerinde karşılaşılmadığı ölçüde insanoğlunu ve yaşadığı çevreyi etkilemekte; afetler sonrasında kentsel toplumun psikolojik yapısında değişimler ve etkiler görülmektedir.Risk toplumunda afet yönetim sistemi yaklaşımları klasik sistemden farklı olmalıdır. Kentsel alanda karşılaşılacak afet türlerini de dikkate alan bir afet yönetim modeli kurgulanmalıdır. Bu sistem hızlı, etkin ve uygulanabilirlik niteliklerini de üzerinde bulundurmalıdır. İşte tüm bu çalışmaların sonucunda bu tezde Türkiye için yeni, etkin ve uygulanabilir bir entegre afet yönetimi modeli önerisi sunulmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractThis study examines the mutual relations among the risk-risk society and disaster and its types, after having defined the risk and the risk society. Then, some disaster management models which are currently applied in different countries and Turkey are analyzed. An empirical survey is done about the last biggest disaster occurred in Turkey. Consequently, a new, effective and functional integrated disaster management model for Turkey is proposed.The risk society describes the development process that is inevitable and produced by industry society within itself which appears on the progressive process of the industry society. The risk society brings not only hazards and risks that they are not familiar with and have not faced before but the prosperity and favors for the risk society as well. Natural and man-made disasters affect the humanbeings more than they have not faced before the eras of the history of human and show impacts and changes of psychological structure of urban society after disasters.The approaches of the disasters management system in the risk society should be different to classical systems. While installing a disaster management model, disaster types which may ocur in urban area should be considered. The model should have fastness, efficientness and practicability properties. As a conclusion of all these studies, new, effective and applicable disaster management model for Turkey is being proposed.en_US
dc.format.extent253 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectRisktr_TR
dc.subjectKamu yönetimitr_TR
dc.subjectPublic administrationen_US
dc.titleTürkiye' de afet yönetimi uygulaması ve yeni bir model önerisitr_TR
dc.title.alternativeDisaster management applications in turkey, a new model proposalen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Yönetim Bilimleri Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231200.pdf1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons