Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2553
Title: Hidrostatik tahrikli, çok amaçlı havaalanı yer hizmet aracı tasarımı ve prototip imalatı
Other Titles: Design and prototype production of the multi-purpose vehicle with hydrostatic drive for airport ground handling services
Authors: Çavdar, Kadir
Altan, Burak
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Tasarım
Havaalanı merdiven aracı
Analiz
İmalat
Eş zamanlı mühendislik
Hidrostatik tahrik
Design
Airport passenger steps truck
Analyse
Production
Concurrent engineering
Hydrostatic drive
Issue Date: 23-May-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altan, B. (2012). Hidrostatik tahrikli, çok amaçlı havaalanı yer hizmet aracı tasarımı ve prototip imalatı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada; havaalanları yer hizmetlerinde kullanılan merdiven aracının bilgisayar destekli tasarımı ve analizinin ardından imalatı hedeflenmiştir. Oldukça uzun bir süreç olan bu çalışmada metodik Konstrüksiyon çalışma prensibi benimsenerek eş zamanlı mühendislik yaklaşımları kullanılmıştır.Merdiveni nakleden araç olarak genelde standart kamyon veya kamyonetler kullanılmaktadır. Bu çalışmada merdiven nakil aracının hidrostatik tahrik ile çalıştırılmasına karar verilmiş olup tüm aracın tasarımı proje çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Tasarımlar sonlu elemanlar analizleri ile doğrulandıktan sonra aracın imalatı gerçekleştirilmiştir. İmalatın ardından aracın standart ve şartnameler uygunluğu için de denemeler yapılmıştır. Araç başarı ile kullanıma uygun hale getirilmiştir.Bu çalışma; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SANTEZ Programı tarafından 00575.STZ.2010-1 kodu ile desteklenmiştir. Aracın tasarımı, imalatı ve denemeleri de projenin paydaşı olan LT Endüstriyel Sistemler San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.'nde gerçekleştirilmiştir.
In this study; it target that manufacture the passengers steps truck after design and analysis with computer programs. The Study that it took long term; concurrent engineering approach used with to be accepted methodical design methods.Standard truck or pickups usually uses for transport the steps. It has been decided in this study that passenger steps truck running with hydrostatic drive and the whole design carried out within the project. After designs confirmed with FEM results, the vehicle has been manufactured. After manufacturing, vehicle tested for specification compliance. Vehicle is optimized for use successfully.This study is supported by science, industry and technology government department with SANTEZ program which code is 00575.STZ.2010-1. Passenger steps truck's design, production and essay actualized by LT Endüstriyel Sistemler San. and Dış. Tic. Ltd. Şti that is project's shareholder.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2553
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
313480.pdf7.98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons