Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2551
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGençer, Nimet S.-
dc.contributor.authorSeidi, Melis-
dc.date.accessioned2019-12-09T08:10:09Z-
dc.date.available2019-12-09T08:10:09Z-
dc.date.issued2011-02-16-
dc.identifier.citationSeidi, M. (2011). Bitki zararlıları tarafından teşvik edilen bitki kokularının bazı önemli predatör türler üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2551-
dc.description.abstractBirçok doğal düşmanın herbivorların neden olduğu bitki uçucularını (HIPVs) kullanarak avlarını bulduğu bilinmektedir. Araştırmada, Y tüp olfaktometre kullanılarak akarlar tarafından zararlanmış fasulye (Magnum), domates (Rio Grande) ve kavun (Kırkağaç 637) bitkilerine ait HIPV'lerin predatör coccinellid Stethorus gilvifrons'un yönelim davranışları üzerine etkisi çalışılmıştır. Ayrıca bazı sentetik HIPV'lerin S.gilvifrons, Orius laevigatus ve Macrolophus caliginosus gibi predatörler üzerindeki etkisi de Y tüp olfaktometrede denenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre S.gilvifrons'un akarla bulaşık olan fasulye (%56,6) ve domates (%53,8) bitkilerini temiz bitkilere göre daha fazla tercih etmiştir. Sentetik HIPV'lerle Y tüp olfaktometrede yapılan denemelerde ise; altı değişik kimyasalda her kimyasal madde için kullanılan dozlarda kokuya (kimyasal madde+hegzan) olan pozitif yönelim ortalamaları ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bunların ortalamasından elde edilen yüzdelik değerlerin tüm dozlar arasında en yüksek olanı sırasıyla S.gilvifrons için linalool (%65,5); O.laevigatus için trans-2-hegzenal (%59.3) ve M.caliginosus için MeSA (%52,1)'tır. Bununla birlikte; kimyasal maddelerden trans-2-hegzenal S.gilvifrons ve O.laevigatus türlerinde diğer maddelere göre çekici olduğu belirlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractNatural enemies of herbivorous arthropods are known to use herbivore induced plant volatiles (HIPVs) to locate their prey. In this study, Y-tube olfactometer was used to test the effect of green bean (Magnum), tomato (Rio Grande) and melon (Kırkağaç 637) HIPVs as well as odours emitted directly by spider mites on the orientation behaviour of the predatory coccinellid, Stethorus gilvifrons and its prey, Tetranychus urticae. In addition, the effect of some synthetic HIPVs on S. gilvifrons, Orius laevigatus and Macrolophus caliginosus was tested. According to our results, S. gilvifrons preferred spider mite infested green bean plants (56,6%) and tomato plants (53,8%) to uninfested plants. The mean positive response to each dose of six chemicals (chemical + hexane) was separately calculated in experiments with synthetic HIPVs in Y tube olfactometer. Of the all calculated percentages for the doses, the highest response was obtained with linalool (65,5%), trans-2-hexenal (59.3%), and MeSA (52,1%) for S. gilvifrons, O. laevigatus, and M..caliginosus, respectively. However, trans-2-hexenal was found to be more attractive to S. gilvifrons and O. laevigatus than other chemicals.en_US
dc.format.extentXII, 73 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectHIPVs (Herbivorlar tarafından teşvik edilen bitki uçucuları)tr_TR
dc.subjectY tüp olfaktometretr_TR
dc.subjectOrius laevigatusen_US
dc.subjectMacrolophus caliginosus ve Stethorus gilvifronsen_US
dc.subjectHIPVs (herbivore induced plant volatiles)en_US
dc.subjectY tube olfactometeren_US
dc.titleBitki zararlıları tarafından teşvik edilen bitki kokularının bazı önemli predatör türler üzerine etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of herbivore induced plant volatiles on some important predator speciesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı.tr_TR
dc.relation.bapHDP (Z)-2010/7tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
284802.pdf2.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons