Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2536
Title: Şehirlerarası otobüs seferlerine ilişkin gelir belirleme konusunda bir benzetim uygulaması
Other Titles: Simulation application for determining income about intercity bus carriers
Authors: Sezen, H. Kemal
Eren, Arzu
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/Yöneylem Bilim Dalı.
Keywords: Şehirlerarası karayolu yolcu taşımacılığı
Kesikli olay benzetimi
Gelir belirleme
Arena
Land of the intercity passenger transport
Discrete event simulation
Income determination
Issue Date: 19-Feb-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eren, A. (2010). Şehirlerarası otobüs seferlerine ilişkin gelir belirleme konusunda bir benzetim uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Sistemlerin incelenmesi ve analizinde birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları bulunan farklı yöntemler kullanılabilir. Karmaşık sistemlerin incelemesinde sıkça başvurulan ve kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlayan yöntemlerden biri de benzetim tekniğidir.Bu çalışmanın amacı; şehirlerarası karayolu yolcu taşımacılığı yapan bir firmanın gelirinin gün, ay, sefer bazındaki değişimlerini incelemek ve bulunan sonuçlar doğrultusunda seferlere ilişkin alınacak kararlara ışık tutmaktır. Benzetim sonucunda, oluşturulan tur sistemi üzerinden her bir otobüsün ve her bir seferin günlere ve aylara göre gelirindeki değişimler incelenmiş, en yüksek ve en düşük getirileri sağlayan gün ve aylar saptanmıştır. Modelleme için kesikli olay benzetimi kullanılmıştır.
Differents methods are avaible for analyzing systems , while all of them have advantages and disadvantages comparing among them . Frequently referenced in studies of complex systems and provide great convenience to users of the method is the simulation technique.The purpose of this study to determine intercity passenger transport income of a company the day, month, time to review some of the change in time and in line. In the simulation results generated for each of the bus tours through the system and each time the change in the days and months were examined according to income, provide the highest and lowest income were the days and months. Used for modeling discrete event simulation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2536
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262889.pdf4.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons