Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2531
Title: Ferromanyetik amorf tellerde çok büyük manyetik empedans etkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of giant-magneto impedance effect in ferromagnetic amorphous wires
Authors: Derebaşı, Naim
Çaylak, Osman
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Amorf teller
Çok büyük manyetik empedans etkisi
Manyetik anizotropi
Domain yapısı
Tavlama
Amorphous wires
Giant magneto impedance effect
Magnetic anisotropy
Domain structure
Annealing
Issue Date: 22-Jan-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çaylak, O. (2008). Ferromanyetik amorf tellerde çok büyük manyetik empedans etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: 12 cm uzunlugunda ve 125 ?m çapında pozitif manyetik gerilmeye sahip(s=35.10-6) üretildigi gibi (as-cast) ve çesitli islemler uygulanmıs amorf tellerde çokbüyük manyetik empedans etkisi (GMI) arastırılmıstır. Deneysel çalısmalar içinönceden hazırlanmıs, as-cast (A), fırında tavlanmıs (B), kuvvet altında tavlanmıs (C),dogru akım ile tavlanmıs (D) ve zıt manyetik alan altında tavlanmıs (E) örneklerikullanılmıstır. ncelenen örneklerde en büyük manyetik empedans etkisi (%GMI)yaklasık 5 MHz civarında bulunmustur. 5 MHz'de A, B, C, D ve E örnekleri için enbüyük GMI etkisi sırasıyla %83, %74, %77, %160 ve %81 olarak belirlenmistir. Buoranlara, örneklerin domain yapıları ve domain duvarı hareketleri sebep olduguanlasılmıstır. Manyetik anizotropiden dolayı zıt manyetik alanda tavlanmıs örnek (E),(A) as-cast örnege göre daha az etkiledigi saptanmıstır. Yüksek frekanslarda, çesitliislemlerle tavlanmıs (B), (C), (D) ve (E) örneklerinde nüfuz etme derinliginin baskınoldugu belirlenmistir. Üretimden sonra tavlanmıs örneklerde, çok büyük manyetikempedans (GMI) etkisinin tavlama, kuvvet uygulama, manyetik alan, manyetikanizotropi ve domain yapıları gibi parametrelere baglı oldugu belirlenmistir.
Giant magneto impedance effect was investigated on as-cast and post-production treatedpositive magnetostriction (s=35.10-6) Fe77.5Si7.5B15 amorphous wire with the diameterof 125 m and 12 cm long. As-cast (A), furnace annealed (B), furnace annealed underaxial tension (C), dc current annealed (D) and flash annealing (E) samples were usedin this investigation. The samples were carrefully located and fixed in the solenoid. Thehighest giant magneto impedance ratio (GMI%) was found to be around 5 MHz for allsamples. The maximum ratio of the GMI for the samples A, B, C, D and E are 83%,74%, 77%, 160% and 81% at 5 MHz, respectively. The domain structure and wallmechanism are responsible for this behaviour. The circumferential field was lesspronounced in the annealed sample under transverse magnetic field than the as-castsample due to its anisotropy. Also, the skin effect becomes more dominant in the postproductiontreated samples at higher frequencies. It is found to be the giant magnetoimpedance effect sensitively depends on the post-production treated process such asannealing, applied stress magnetic field, induced anisotropies and domain structures.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2531
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
255186.pdf2.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons