Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2517
Title: Sürtünme karıştırma kaynağı ile birleştirilen 5000 serisi alüminyum alaşımlarında kaynak parametrelerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the welding parameters in 5000 series aluminium alloy which is joint by friction stir welding
Authors: Bayram, Ali
Malyer, Elif
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Sürtünme karıştırma kaynağı
Alüminyum alasımlarının kaynağı
5083 alüminyum alaşımları
Mikro yapı
Mikro sertlik
Çekme özellikleri
Friction stir welding
Welding of aluminium alloys
5083 aluminum alloys
Microstructure
Microhardness
Tensile properties
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Malyer, E. (2010). Sürtünme karıştırma kaynağı ile birleştirilen 5000 serisi alüminyum alaşımlarında kaynak parametrelerinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, AA5083-H113 alüminyum alaşımı levhalar kullanılmıştır. Bağlantıların mekanik ve mikro yapısal özelliklerini incelemek amacıyla, alüminyum alaşımı levhalar, sürtünme karıştırma kaynağı yöntemi ile beş takım devri (630, 800, 1000, 1250, 1600 dev/dak) ve üç kaynak hızı (100,125, 160mm/dak) kullanılarak birleştirilmişlerdir. Kaynak işleminde sıcak iş takım çeliğinden (AISI H13) imal edilen takım kullanılmış ve birleştirme işlemleri üniversal freze tezgâhında yapılmıştır. Kaynak kalitesi, içyapı incelemesi, mikro sertlik ölçümleri ve çekme deneyi yapılarak belirlenmiştir. Kaynak hızı ve takım devrine bağlı olarak, kaynak bölgesinin içyapısı incelenmiş ve bu değişimin kaynak performansını ve alüminyum alaşımlarının korozyon sonrası mekanik özelliklere nasıl etkide bulunduğu araştırılmıştır.
In this study, AA5083-H113 aluminium alloy plates were used. Aluminium alloy plates were welded by friction stir welding process in order to investigate mechanical and mettallographic properties. During welding, five rotational speed (630, 800,1000,1250, 1600 rpm) and three welding speed (100,125, 160mmpm) are chosen. A welding tool made of tool steel (AISI H13) was employed in the welding. Friction stir welding of the plates was conducted using a universal milling machine. The join performance was determined by conducting optical microscopy, microhardness measurements and tensile testing. The microstructure of the welding zone depending on rotational and welding speed and, the effects of this variation on the mechanical performance and mechanical performance after corrosion are determined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2517
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340034.pdf13.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons