Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2511
Title: Kiriş titreşimlerinde dinamik absorberlerin performans kriterlerinin incelenmesi
Other Titles: Investigating of performance characteristics of dynamic vibration absorbers on beam vibrations
Authors: Telli, Sevda
Güzel, Serdar
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Dinamik absorber
Kiriş titreşimleri
Absorber taşıyan kiriş
Dynamic absorber
Beam vibrations
Beam with dynamic absorber
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güzel, S. (2011). Kiriş titreşimlerinde dinamik absorberlerin performans kriterlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yapılan çalışmada, kiriş titreşimlerinde dinamik absorber kullanımının sistemin titreşim karakteristikleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bir ucu ankastre diğer ucu serbest bir kiriş üzerine lineer yay ve sarkaç absorber ekleyerek sistemin harmonik uyarılara tepkisi ortaya konmuştur. Hem lineer ve hem de sarkaç absorberli sistemde kiriş, orta noktasından harmonik bir F kuvveti ile uyarılmıştır. Çalışmada, her iki absorber için hareket denklemleri de elde edilmiştir. Hareket denklemlerinin çözümü Recurdyn yazılımında gerçekleştirilmiştir. Arıca sonlu elemanlar metodu tabanlı bir Matlab kodu yazılarak örnek bir data üzerinden çözümler alınmış ve Recurdyn ortamında yapılan çözümle karşılaştırılmıştır. Her iki sistem için farklı absorber konumları ve kütle oranlarında, absorber ve kirişin frekans oranına göre bir inceleme yapılmıştır. Lineer absorberli sistemde kirisin uç noktası ile absorberin maksimum genliklerindeki değişim araştırılmıştır. Sarkaç absorberli sistemde ise benzer şekilde kirisin uç noktası genlikleri ile absorber dönme açıları araştırılmıştır.
In this study, the effect of dynamic absorber use on the vibration characteristics of beam is investigated. The response of the system to the harmonic exciting is revealed by adding linear spring and pendulum absorber on a cantilever beam. Both in the systems with linear absorber and pendulum absorber, the beam is excited with a force F on middle point of the beam. The equations of motion are derived for both absorbers. Those equations of motion are solved in Recurdyn software. In addition, a Matlab code based on finite element method is written and it is used to get solutions over a sample data. The Matlab results is compared with the results obtained from Recurdyn simulations. For both system, simulation results are obtained for different absorber locations and different mass ratios according to the absorber frequency / beam fundamental frequency ratio. In the system with linear absorber, the changes in the maximum amplitude of the absorber and beam end point are investigated. Similarly in the system with pendulum absorber, maximum amplitude of beam end point and the absorber rotation angles are investigated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2511
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
284800.pdf3.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons