Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2500
Title: Anonim şirketlerde kâr payı dağıtımı
Other Titles: Distrubition of profit margin at joing stock company
Authors: Arı, Zekeriyya
Meydancı, Burak
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Anabilim Dalı/Ticaret Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: Kâr payı
Pay sahibi
Yedek akçe
Şirket kârı
Kâr dağıtımı
Profit share
Share holder
Reserve fund
Profit of company
Distribution of profit margin
Issue Date: 31-Jan-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Meydancı, B. (2017). Anonim şirketlerde kâr payı dağıtımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Anonim şirket kanunen yasaklanmamış her türlü amaç için kurulabilir ve faaliyette bulunabilirler. Şirketin ekonomik olmayan amaçla hareket etmesi ise mümkün değildir. Ekonomik amaçla hareket etme gerekliliği şirketin kâr elde etmesi gerektiği anlamına gelmez. Şirketin kâr elde etmek amacıyla hareket etmesi yeterlidir. Kâr elde etmenin yanında kâr dağıtmak da şirketin vazgeçilemez amaçlarındandır. Ortaklara, net dönem kârı ve serbest yedek akçelerden esas sermayeye ödedikleri tutarla orantılı yapılan ödemeye kâr payı dağıtımı denir. Dağıtılan tutara ise kâr payı denir. Kâr payının dağıtılabilmesi için kâr elde edilmesi mutlak bir şart değildir. Şirket kâr etmediği dönemlerde genel kurul tarafından uygun görülmesi şartıyla serbest yedek akçelerden kâr payı dağıtabilir. Kâr payının dağıtılmasında eşit işlem ilkesine ve menfaat dengesine uygun hareket edilmesi gerekir. Pay sahibinin en önemli mali hakkı olan kâr payı hakkı hem pay sahibi için hem de şirket için oldukça önem arz eder.
Joint stock companies can be established and operate in every uninhibited economical goal. Company can not function with an uneconomical goal. But obligation of economical goal does not mean that company should always make a profit. It is enough for company just to act for reaching profit. Beside from making profit, distribution of profit is companies one of the inalienable purposes. Distribution of profit margin can made by both net profit for the year and free reserves. It is not mandatory to make profit for distrubuting profit share. Profit share can be distributed by only free reserves themselves when the company couldn't make profit. In the phase of distribution of profit margin company have to act according to principle of equal treatment and balance of interest. Because of being one of the most important economic rights, disribution has utmost important for both company and share holder.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2500
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459899.pdf2.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons