Doktora Tezleri / PhD Dissertations Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 366
Issue DateTitleAuthor(s)
2018İşitsel, koku uyaranlarının ve insan temasının barınak köpeklerinin stres seviyeleri üzerine etkilerinin araştırılmasıYalçın, Ebru; Keser, Gökhan Önder; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2019-12-24Pulmoner kontüzyonlu köpeklerde klinik, laboratuvar, radyolojik ve bronkoskopik bulguların karşılaştırılmasıSalcı, Hakan; Çetin, Melike; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Cerrahi Anabilim Dalı.
2019-06-24Sıçan ovaryum dokusunda doksorubisin ile indüklenmiş folliküler apoptotik aktivasyonda Dialil Disülfit’in koruyucu etkisiKahveci, Zeynep; Şen, Esra; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.
2017-05-02Triple negatif meme kanseri tedavisinde parp inhibitörü yüklü katı lipid nanopartiküllerin ilaç direnç mekanizmalarının aşılmasındaki rollerinin araştırılmasıÇeçener, Gülşah; Güney Eskiler, Gamze; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı.
2019-05-31Türkiye’de doğada yaşayan şahinlerin (Buteo spp - Buteo buteo, Buteo rufinus, Buteo lagopus) hematolojik ve biyokimyasal değerlerinin belirlenmesiCihan, Hüseyin; Aldemir, Duygu; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2019-06-14Sıçanlarda çekal bağlama ve delme yöntemi ile oluşturulan deneysel sepsis modelinde CDP-kolinin karaciğer ve ince bağırsak hasarı üzerindeki koruyucu etkilerinin morfolojik açıdan araştırılmasıKafa, İlker Mustafa; Tihan, Necdet Deniz; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Anatomi Anabilim Dalı.
1992Sığırlarda plexus ischiadicusun oluşumu ve rami ventralesdeki sinir demetlerinin dağılımı ve yerleşimiÖzgüden, Turgut; Yılmaz, Osman; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Anatomi Anabilim Dalı.
1995Broiler damızlık, ticari broiler ve yumurta tipi tavuk işletmelerinde salmonella türlerinin izolasyon ve identifikasyonunda kullanılan metodların karşılaştırılmasıÇarlı, K. Tayfun; Goncagül, Gülşen; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
1994Çeşitli organizasyon biçimlerinin sığır sun'i tohumlama uygulamaları ve döl verimine etkisi üzerine araştırmalarSoylu, M.Kemal; Güngör, Mehmet; Uludağ Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Reprodüksiyon ve Sun'i Tohumlama Anabilim Dalı.
1993Sıçan korpus striatum dilimlerinde radyoaktif ligand bağlanması ve ikinci haberci oluşumu üzerine çeşitli muskarinik agonist ve antagonistlerin etkileriUlus, İsmail H.; Kaya, Nezahat; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Farmakoloji Anabilim Dalı.
1991Bursa Et ve Balık Kurumu et kombinasında kesilen yerli ve kültür ırkı sığır karkaslarında kalite derecelerinin saptanması ve belgözü kas alanı ile ilişkisi üzerine araştırmalarYıldırım, Yalçın; Ablay, Ramazan; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.
1995Bursa yöresinde tavuk, güvercin ve kumrulardan Newcastle Hastalığı Virusu'nun (NHV) izolasyonu ve patotiplendirilmesiKahraman, Mustafa; Öncel, Taner; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2004-08-03Köpeklerde halotan,izofloran ve sevofloran'ın spontan ve mekanik ventilasyonda fizyolojik, bazı kan biyokimyasal parametreleri ve tidal volüm sonu CO2 oranına etkileriTopal, Ayşe; Çeçen, Göksen; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Cerrahi Anabilim Dalı.
1993Çim kayağında çabukluk, esneklik, koordinasyon, denge, antropometrik ölçümler ile, kas kuvvet ve dayanıklılığının performansla olan ilişkisiGedikoğlu, Öner; Haşıl, Nimet; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
1993Halk oyunu çalışmalarının koroner risk faktörlerine etkisiGedikoğlu, Öner; Yavaş, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
1993Köpeklerde servikal özefagus defektlerinin onarımında vena jugularis greft uygulamaları üzerine deneysel çalışmalarYanık, Kemal; Çamoğlu, Ali; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Cerrahi Anabilim Dalı.
1991İvermektin, organik fosforlu insektisitler ve piretroid insektisitlerin toksikolojik etkileşim özellikleri üzerinde deneysel araştırmalarCeylan, Selahattin; Sağmanlıgil, Hülya; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı.
2005Atopik dermatitisli köpeklerin tanısında intradermal deri testleri ile allerjen spesifik Ig E düzeylerinin karşılaştırılmasıAytuğ, Nilüfer; Temizel, Ethem Mutlu; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1996Tavuk, yerli ördek ve güvercinlerde Plexus Brachialis'in oluşumu ve plexus oluşumuna katılan Temel Rami Ventrales'teki Sinir Fasciculus'larının sayı, çap, yerleşim ve dağılımlarının makroanatomik ve subgros incelenmesiBahadır, Ali; Yıldız, Hüseyin; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Anatomi Anabilim Dalı.
1992Atletizmde sıçrama performansının geliştirilmesinde merdiven çalışmalarının önemiGözü, Oktay; Erden, Salih; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 366