Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2496
Title: Sıçanda deneysel uzun dönem miyokardiyal iskemi-reperfüzyon modelinde CDP-kolinin etkileri
Other Titles: Effects of CDP-choline in long term myocardial ischemia-reperfusion experimental rat model
Authors: Savcı, Vahide
Coşkun, N. Cenk
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı.
Keywords: CDP-kolin
Miyokardiyal iskemi-reperfüzyon
Apoptozis
ADMA
CDP-choline
Myocardial ischemia-reperfusion
Apoptosis
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Coşkun, N. C. (2010). Sıçanda deneysel uzun dönem miyokardiyal iskemi-reperfüzyon modelinde CDP-kolinin etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Akut miyokardiyal infarktüs (AMİ) dünyada en fazla görülen ölüm nedenidir. Sitidin-5'-difosfatkolin (CDP-kolin) ise yıllardır Japonya ve pek çok Avrupa ülkesinde özellikle kafa travması, stroke tedavisinde serebral hasarı önleyici etkisi nedeniyle kullanılan ve vücutta endojen olarak sentezlenen bir mononükleotiddir. Daha önceki çalışmalarda CDP-kolin'in kısa dönem iskemi-reperfüzyon hasarında da koruyucu etkileri olduğu gösterilmiştir. Bu sonuçlardan yola çıkarak çalışmamızda, CDP-kolin'in sıçanlarda uzun dönem miyokardiyal iskemi-reperfüzyon hasarı gelişimine karşı koruyucu etkileri olup olmadığı araştırıldı.Anestezi altındaki sıçanların sol ana koroner arterinin 30 dakika süre boyunca oklüze ve 180 dakika boyunca reperfüze edilmesi sağlanarak uzun dönem iskemi-reperfüzyon oluşturuldu. İskemi periyodunun 15. dakikasında tedaviler (tuzlu su 1 ml/kg, CDP-kolin 100, 250, 500 mg/kg, intravenöz) uygulandı. Reperfüzyon sonunda sıçanların kalpleri çıkartılıp histolojik olarak boyandıktan sonra risk alanının infarkt alanına oranı belirlendi. Deney sonunda alınan kanlarda ADMA (asimetrik dimetil arjinin), M30 ve M65 gibi apoptozis kriterlerinin yanı sıra homosistein ve lipid profili gibi kardiyak risk faktörleri de araştırıldı. CDP-kolin tedavisi, tuzlu su grubuna göre anlamlı olarak infarkt oluşmasını engelledi. Bununla birlikte toplanan kan örneklerinden yapılan ölçümlerde, endotel disfonksiyon parametrelerinden ADMA değerlerinde, apoptozis kriterlerinden M30 ve M65 değerlerinde anlamlı farklılıklar gözlenmedi.Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, CDP-kolin'in uzun dönem miyokardiyal iskemi-reperfüzyon modelinde miyokard hasarında koruyucu etkiye sahip olabileceğini göstermektedir.
Myocardial ischemia is the leading cause of death all around the world. Cytidine diphosphocholine (CDP-choline) is in use for treatments of stroke and head trauma in Japan and several European countries for many years because of its protective effect against cerebral injury. Also, previous studies showed that CDP-choline has protective effects against short-term myocardial ischemia-reperfusion injury. In this study, we investigated that if CDP-choline has protective effects against long-term myocardial ischemia-reperfursion injury in rats.Long term ischemia-reperfusion was produced in anaesthetized rats by ligature of the left main coronary artery for 30 minutes followed by reperfusion period for the next 180 minutes. Treatment agents (Saline 1 ml/kg, CDP-kolin 100, 250, 500 mg/kg, intravenously) were given in the middle of the ischemia. The hearts of the animals were removed and stained with a histologic dye at the end of the reperfusion and risk area/infarct area percent ratio was calculated. End of the experiments we collected blood samples for the measurement of endothelial dysfunction parameter asymmetric dimethylarginine (ADMA), apoptosis parameters M30 and M65, cardiac risk factors homocysteine and serum lipid profile.CDP-choline treatment significantly attenuated the size of infarct area induced by long term ischemia-reperfusion versus saline group. Although, CDP-choline treatment did not significantly alter the blood levels of any parameter (ADMA, M30, M65, homocysteine, serum lipid profile).Results of this study show that CDP-choline exerts cardioprotective effects in long term myocardial ischemia-reperfusion injury.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2496
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307275.pdf377.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons