Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2490
Title: Canıtez çeşidi nohutta aynı yükleme hızında ezilme direnci değişiminin neme bağlı olarak belirlenmesi
Other Titles: Determination of rupture strees of Canıtez chickpea under applied force with change in humidity
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Makinaları Bölümü.
Işık, Eşref
Güler, Taner
Keywords: Nohut
Mekanik ve biyoteknik özellik
Kırılma
Kırılma basıncı
Chickpea
Mechanical and biotechnique properties
Rupture
Rupture pressure
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Işık, E. ve Güler, T. (2004). "Canıtez çeşidi nohutta aynı yükleme hızında ezilme direnci değişiminin neme bağlı olarak belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1), 25-31.
Abstract: Tarım Ürünlerinin, makineyle hasat, sınıflandırma ve temizleme işlemleri sırasında ve ürüne uygun bu tip makinelerin tasarımında veya geliştirilmesinde, biyoteknik ve mekanik özellikleri önem kazanmaktadır. Biyoteknik özellikler, ürünlerin en, boy, kalınlık gibi boyutsal özellikleriyle, özgül ağırlık, özgül hacim, bindane ağırlığı gibi teknik özelliklerden oluşmaktadır. Mekanik özellikler ise ürünün uygulanan kuvvet karşısındaki davranışlarının göstergesidir. Bu çalışmada, özellikle nohutta hasat, harman ve temizleme makinelerinin tasarımında, alt parametreleri oluşturacak olan, nohut danesinin kuvvet altında kırılma direncinin, neme bağlı olarak değişim oranlarının saptanmasına çalışılmıştır.
Biotechnical and mechanical properties of agricultural crops gain importance during harvesting with machines, separation and cleaning processes of this crop and also during the designation or improvement of this type of machines. Biotechnical properties consist of dimensional properties such as crop width, length, thickness and technical properties such as specific gravity; bulk density and thousand grain weights. However, mechanical properties are the behavior of the crops against to applied force. In this study, especially it is studied that rupture stress of chickpea under applied force with change in humidity which form sub parameters in harvesting of chickpea and threshing and cleaning machine design.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153997
http://hdl.handle.net/11452/2490
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2004 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_3.pdf122.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons