Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2488
Title: Karacabey merinosu koyunlarda gebelik süresine bazı çevre faktörlerinin etkisi
Other Titles: Effect of some environmental factors on gestation length in Karacabey merino sheep
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
Koyuncu, Mehmet
Duru, Serdar
Keywords: Koyun
Karacabey merinosu
Gebelik süresi
Sheep
Karacabey merino
Gestation length
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Koyuncu, M. ve Duru, S. (2003). "Karacabey merinosu koyunlarda gebelik süresine bazı çevre faktörlerinin etkisi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(2), 137-143.
Abstract: Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsündeki Karacabey Merinosu koyunların 1998-2000 yılları arasındaki doğumlarına ait 1316 veri analiz edilmiştir. Gebelik süresi ortalaması 150.97 ± 0.054 gün olmuştur. Gebelik süresi yıl, kuzu cinsiyeti, ana yaşı (P<0.01) ve doğum tipi (P<0.05) tarafından istatistiki olarak önemli düzeyde etkilenmiştir. Doğum ağırlığı ile gebelik süresi arasındaki fenotipik korelasyon katsayısı 0.077 ± 0.028 olarak bulunmuştur (P<0.05).
Data on 1316 lambings between 1998-2000 of Karacabey Merino sheep at the Marmara Livestock Research Institute were analyzed. Gestation length averaged at 150.97 ± 0.054 days. Gestation length was affected by year, sex of lambs, mother age (P<0.01) and birth type (P<0.05) were statistically significant. The phenotypic correlation coefficient between birth weight and gestation length was 0.077±0.028 (P<0.05).
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153993
http://hdl.handle.net/11452/2488
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2003 Cilt 17 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_2_13.pdf188.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons