Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2487
Title: Bursa Karacabey Projesi planlama bilgilerinin ARTOP arazi toplulaştırma bilgi sistemi ile analizi
Other Titles: Analysis of planning data in Bursa- Karacabey Project with ARTOP land consolidation information system
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü.
Aslan, Ş. Tülin Akkaya
Arıcı, İsmet
Keywords: Arazi toplulaştırması
ARTOP
Coğrafi bilgi sistemi
Land consolidation
Geographic information system
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aslan, Ş. T. A. ve Arıcı, İ. (2003). "Bursa Karacabey Projesi planlama bilgilerinin ARTOP arazi toplulaştırma bilgi sistemi ile analizi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bölümü, 17(2), 111-124.
Abstract: Arazi toplulaştırma planlama çalışmaları sırasında köy grupları ya da havza bazında planlamaya konu olan temel bilgilerin bir sistematik içinde düzenlenmesini, bilgi girişini, düzeltme işlemlerinin yapılmasını ve bilgilerin birbiri ile ilişkilendirilmesini, gerekli sorgulama ve analizlerinin yapılmasını sağlayan bir bilgi sistemi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünde oluşturulmuştur. Oluşturulan bu sisteme de ARTOP Arazi Toplulaştırması Bilgi Sistemi adı verilmiştir. Bu çalışma ile Bursa-Karacabey Projesi ve bu alanın planlama bilgileri ele alınmış ve ARTOP Bilgi sistemi ile analiz edilmiştir. Böylece arazi toplulaştırmasının köy bazından kurtarılarak köy grubu ya da havza bazında yapılabilme olanağı yaratılmaya çalışılmıştır. Sistemin gerçek alanlarda kullanılması ile planlayıcılara, uygulayıcılara, kurum ve kuruluşlara büyük kolaylıklar sağlanması beklenmektedir.
An information was created by University of Uludag, Faculty of Agriculture, Agricultural Department and the system is able to organize basic information systematically, ensure data input, correction, integration, inquiries and analysis in the basis of village groups and/ or river basin during land consolidation planning works. An information system called ARTOP Information System. In this study analysis for planning of land consolidation projects were performed and results for planning for Bursa-Karacabey project were taken by ARTOP Information System. Consequently, application possibilities of land consolidation works were taken into consideration as village groups and/or river basin basis rather than single village basis. It is expected that application of system in practice will be very beneficial for many planners, contractors, organization and institutions involved in land consolidation sector.
Description: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde İsmet Arıcı danışmanlığında Şerife Tülin Akkaya Aslan tarafından hazırlanan "Arazi toplulaştırmasında CBS destekli planlama sisteminin geliştirilmesi ve planlama verilerinin analizi" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153991
http://hdl.handle.net/11452/2487
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2003 Cilt 17 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_2_11.pdf435.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons