Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2486
Title: Mekanik titreşimli zeytin hasat makinasının performans değerlerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of performance values the mechanical vibration olive harvester
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Makinaları Bölümü.
Işık, Eşref
Ünal, Halil
Keywords: Zeytin
Zeytin yetiştiriciliği
Zeytin hasat makinası
Olive
Olive growing
Olive harvester
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Işık, E. ve Ünal, H. (2003). "Mekanik titreşimli zeytin hasat makinasının performans değerlerinin belirlenmesi ". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(2), 103-110.
Abstract: Bu çalışmada, ülkemizin zeytin üretim alanlarında yaygın olarak kullanılmayan ve üreticimiz tarafından benimsenmeye çalışılan, “mekanik titreşimli (sarsıntılı) zeytin hasat makinasının” performans değerleri saptanmış ve elle hasat yöntemiyle karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, zeytinin el ile hasadında ortalama 21,91 kg/adam h’lik kapasite değeri, makine ile hasadında ise ortalama 147,91 kg/h’lik kapasite değeri bulunmuştur. Ayrıca, makina ile hasatta birim ürün başına maliyet 0,023 $/kg olarak belirlenirken, bunun el ile hasadında 0,150 $/kg gibi yüksek bir değere çıktığı belirlenmiştir.
In this study, it was established the performance values of the mechanical vibration olive harvester that was not commonly used in olive producing areas in our country and considered by growers, and it was compared by the hand harvest method. At the end of the study, it was roughly found capacity 21,91 kg/ h man and 147,91 kg/ h man by the hand and machine, respectively. Furthermore, while it was determined as 0,023 $/kg per unit crop cost in harvest with machine, it was reached as 0,150 $/kg to an high cost at the hand harvest of olive.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153990
http://hdl.handle.net/11452/2486
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2003 Cilt 17 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_2_10.pdf204.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons