Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2485
Title: Bursa ili çilek alanlarında bulunan orthoptera türleri
Other Titles: Orthoptera species occured in strawberry fields in Bursa
Authors: Akgül, H. Celal
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü.
Kovancı, Bahattin
Gençer, N. Sema
Kovancı, O. Barış
Keywords: Çilek
Orthoptera
Bursa
Strawberry
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kovancı, B. vd. (2003). "Bursa ili çilek alanlarında bulunan orthoptera türleri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(2), 91-102.
Abstract: Bu çalışma Bursa ilinin Osmangazi, Nilüfer, Keles, Kestel, Orhaneli, Büyükorhan ve İnegöl ilçeleri çilek alanlarında bulunan Orthoptera türlerini belirlemek amacıyla 1998-2000 yıllarında yapılmıştır. Türlerin saptanmasında gözle kontrol, tül atrapla yakalama ve çukur tuzak yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma, çilek bahçelerine Mayıs-Ağustos arasında haftada bir, erken ilkbahar ve sonbaharda iki haftada bir olmak üzere günübirlik gözlemler ile yürütülmüştür. Sonuç olarak Bursa ili çilek alanlarında Tettigoniidae, Gryllidae, Gryllotalpidae, Catantopidae, Tetrigidae, Pamphagidae ve Acrididae familyalarına ait sırasıyla 13, 3, 1, 2, 2, 1 ve 11 olmak üzere toplam 33 tür bulunmuştur. Bu türler içinde Tettigoniidae familyasından Poecilimon ricteri Ramme ve Isophya rectipennis BrunnerWattenwyl ile Catantopidae familyasından Pezotettix anatolica Uvarov’un çileğin önemli zararlıları oldukları saptanmıştır. Diğer yandan, Tettigoniidae familyasından üç predatör tür bulunmuştur. Buna ek olarak, türlerin Bursa ilindeki yayılışları, popülasyon düzeyleri ve zararlılık statüleri incelenmiştir.
This study was conducted to determine Orthoptera species occurred in strawberry fields in Osmangazi, Nilüfer, Keles, Kestel, Orhaneli, Büyükorhan and İnegöl towns in Bursa during 1998-2000. Visual observation, sweep netting and pitfall traps were used for sampling. Counts were performed weekly from May to August but biweekly in early spring and fall. A total of 33 species were found in strawberry fields in Bursa. These included 13, 3, 1, 2, 2, 1 and 11 species belong to the families of Tettigoniidae, Gryllidae, Gryllotalpidae, Catantopidae, Tetrigidae,Pamphagidae and Acrididae, respectively. Among these species, Poecilimon ricteri Ramme and Isophya rectipennis Brunner-Wattenwyl from family Tettigoniidae and Pezotettix anatolica Uvarov from family Catantopidae were determined as important strawberry pests. Also, three predator species belong to family Tettigoniidae were recorded. Additionally, the distribution, population levels and pest status of these species were investigated.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153989
http://hdl.handle.net/11452/2485
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2003 Cilt 17 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_2_9.pdf223.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons