Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2484
Title: Sonlu elemanlar yöntemi ile üzerinde motor bağlı bir çelik kafes kiriş ayaklı konsola ait düşey kirişin mukavemet analizi
Other Titles: The strength analysis of a vertical beam which is concerned to a shelf with a mounted of motor which is formed as cage beam by using finite elements method for the motor weight
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Makinaları Bölümü.
Zeytinoğlu, Muharrem
Keywords: Kafes kiriş ayaklı konsol
Sonlu elemanlar yöntemi
The shelf of which is formed as steel cages beam
Finite elements method
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Zeytinoğlu, M. (2003). "Sonlu elemanlar yöntemi ile üzerinde motor bağlı bir çelik kafes kiriş ayaklı konsola ait düşey kirişin mukavemet analizi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(2), 81-90.
Abstract: Kaldırma, İletme Makinalarında ve Tarım Makinalarında kullanılan Kayış – kasnak ve Zincir – dişli iletim düzenleri çalışma sürekliliği açısından temeli oluşturan düzenlerdir. Bu düzenlerde kullanılan, güç kaynağı motorların ve Dişli, Kasnak gibi elemanların makine çatısı üzerine rijit bir şekilde ve hafif bir konstrüksiyon şeklinde bağlanması ve bu bağlantıların az yer kaplaması makine güvenliği ve hareket kabiliyeti açısından göz önünde bulundurulması gereken bir özelliktir. Bu nedenle bu gibi motor veya elemanların rijit, hafif konstrüksiyonda ve az yer kaplayan kafes kiriş şeklinde, konsol veya platformlara bağlanması gerekir. Araştırmada bu amaca yönelik olarak üzerine motor monte edilmiş, çelik çubuk malzemeden kafes kiriş ayaklı bir konsol incelemeye alınmıştır. Araştırmada ilk olarak motor ağırlığına göre, konsolun kiriş kuvvetleri belirlenmiş, daha sonra konsolun düşey bağlantı noktaları arasında yer alan düşey kirişinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile üzerine düşen yük kuvvetlerine ve belirli bir sıcaklık değişimine bağlı olarak mukavemeti belirlenmiştir.
The Belt – Pulley and Sprocket- Roller chain systems which is used in Farm machınery and Elevation and Conveying machines are basic systems with respect to continue of work. The motors and some machine elements which are related to the systems must be mounted on the machine frames as rigid and light construction and limited place with respect to machine security and ability of move. Therefore it is necessary to be mounted on shelfs and platforms which is formed as steel cages beam of the motors and some machine elements. With this aim in this research a shelf of which is formed as steel cages beam was taken to investigation for a specific motor weight of which is mounted on the shelf. Firstly the beam forces of the shelf were determined and secontly the strength of the vertical beam of the shelf which is placed between the two vertical bounded point was determined by using Finite Element Method according to the vertical beam forces and variation of a specific temperature.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153988
http://hdl.handle.net/11452/2484
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2003 Cilt 17 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_2_8.pdf206.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons