Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/24812
Title: Vascular ring anomaly associated with right aortic arch in a German shepherd dog
Other Titles: Bir Alman çoban köpeğinde sağ aortik kemer ile ilişkili vasküler ring anomalisi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Cerrahi Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
0000-0003-0537-2113
Yalçın, Ebru
Çelimli, Nureddin
Cangül, Taci
Akkoç, Ahmet
Yılmaz, Zeki
AAB-4360-2021
36778554000
8680328800
6602486125
55584229300
35944810500
Keywords: Aortic arch
Congenital
Dog
Vascular ring anomaly
Veterinary sciences
Animalia
Canis familiaris
Vasküler ring anomalisi
Konjenital
Aortik kemer
Köpek
Issue Date: 2009
Publisher: TÜBİTAK
Citation: Yalçın, E. vd. (2009). "Vascular ring anomaly associated with right aortic arch in a German shepherd dog". Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 33(1), 81-84.
Abstract: A 12-week-old, intact, male German shepherd dog was presented with a history of regurgitation since weaning to solid food. The dog was emaciated, and the cervical esophagus of the animal was palpable as a flaccid and air-filled cavity. Contrast radiography of esophagus revealed contrast material accumulation in the thoracic esophagus craniodorsal to the heart. A diagnosis of vascular ring anomaly was made and surgical correction of the defect was decided. The dog died during the preoperative period despite supportive treatment in intensive care unit. Necropsy findings confirmed a diagnosis of persistent right aortic arch.
Sütten kesildikten sonra katı gıdaları regürgite eden 12 haftalık, erkek bir Alman çoban köpeği değerlendirildi. Köpek zayıf ve olması gereken kilonun altındaydı. Servikal ösefagus gevşek ve hava ile dolu olarak palpe edildi. Ösefagusun radyografisinde kalbin kraniodorsalinde, torasik bölgede kontrast madde ile dolu ösefagus belirlendi. Bu gözlemler temelinde, vasküler ring anomalisi tanımlandı ve operasyona karar verildi. Operasyon hazırlıkları sırasında destek tedavisine rağmen köpek yoğun bakımda öldü. Nekropsi bulguları kalıcı sağ aortik kemer tanısını doğruladı.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/132391
http://hdl.handle.net/11452/24812
ISSN: 1300-0128
Appears in Collections:Scopus
TrDizin
Web of Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yalçın_vd_2009.pdf162.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons