Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2481
Title: Kendilenmiş mısır (Zea mays indentata Sturt.) hatlarının yoklama melezlerinde, verim ve verim öğeleri bakımından heterosis ve kombinasyon yeteneği değerlerinin belirlenmesi
Other Titles: Heterosis and combining ability in maize (Zea mays indentata Sturt.) inbred lines and their testcrosses for yield and yield components
Authors: Balcı, Arzu
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
Turgut, İlhan
Duman, Ahmet
Keywords: Kendilenmiş mısır hatları
Yoklama melezi
Genel uyum yeteneği
Heterosis
Tane verimi
Inbred maize lines
Testcross
General combining ability
Grain yield
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Turgut, İ. vd. (2003). "Kendilenmiş mısır (Zea mays indentata Sturt.) hatlarının yoklama melezlerinde, verim ve verim öğeleri bakımından heterosis ve kombinasyon yeteneği değerlerinin belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(2), 47-56.
Abstract: Kendilenmiş atdişi mısır hatlarında ve melezlerinde verim, verim öğeleri, heterosis ve (S5) genel kombinasyon yeteneğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada 18 hat kullanılmıştır. 2000 yılında TK-72 tester hattı ile melezlemeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen melezler ve hatlar 2001 yılında 3’er sıra halinde 5 m boyundaki sıralara 3 tekerrürlü olarak ekilmişlerdir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre melezlerde tane verimi 882.2-1521.2 kg/da arasında değişmiştir. Tane veriminde heterosis oranı % -1.80 ile %128.1 arasında değişmiştir. Genel kombinasyon yeteneği etkisi de 1, 2, 9 ve 16 nolu melezlerde %1 seviyesinde pozitif yönde olumlu bulunmuştur. Kendilenmiş hat ortalamalarının 758.6 kg/da olduğu denemede melezlerin tane verimleri ortalaması 1193.0 kg/da olarak bulunmuştur. Melezlerde, bitki boyu değerleri 142.9 cm ile 183.3 cm arasında, koçan yüksekliği değerleri 79.1 cm ile 101.3 cm arasında, koçan boyu değerleri 15.8 cm ile 22.7 cm arasında, koçanda tane sayısı 428.7-693.3 arasında, 1000 tane ağırlığı değerleri 271.8-421.6 g arasında bulunmuştur. Tane veriminde genel kombinasyon yeteneği yüksek olan 1, 2, 9, 16, 11, 17 ve 18 nolu kendilenmiş mısır hatlarının diallel melez programına alınması gerektiğine karar verilmiştir.
This research was carried out to determine the yield, yield components, heterosis and general combining ability in 18 inbred dentcorn lines. This lines was crossed to TK-72 tester line in 2000. The crosses and inbred lines were sown as 3 rows and in 5m length with three replication. According to the results, grain yield varied between 882.2 – 1521.2 kg/da in crosses. The heterosis values varied between –1.80% and 128.1% for yield. The general combining ability effect in yield was significant for 1, 2, 9 and 16 cross. Average grain yields of inbred lines were 758.6 kg/da and 1193.0 kg/da, respectively in crosses, it was found that plant heights was between 142.9 cm and 183.3 cm, ear heights were between 79.1 cm and 101.4 cm, ear lenghts were between 15.8 cm and 22.7 cm, number of grain per ear were between 428.7 – 693.3, 1000 grain weights were between 271.8 and 421.6 g. 1, 2, 9, 16, 11, 17 and 18 inbred maize lines with high general combining ability in grain yield will take diallel crossing programme.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153985
http://hdl.handle.net/11452/2481
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2003 Cilt 17 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_2_5.pdf195.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons