Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2478
Title: Güz döneminde besiye alınan hindilerde askorbik asit uygulamasının besi performansı ve bazı karkas özelliklerine etkileri
Other Titles: The effect of applying ascorbic acid on the carcass characteristics and fattening performance of turkeys conducted in autum period
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
Değirmencioğlu, Taşkın
Ak, İbrahim
Keywords: Hindi besisi
Askorbik asit
Besi performansı
Kesim ve karkas özellikleri
Turkey fattening
Ascorbic acid
Fattening performance
Slaughter and carcass characteristics
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Değirmencioğlu, T. ve Ak, İ. (2003). "Güz döneminde besiye alınan hindilerde askorbik asit uygulamasının besi performansı ve bazı karkas özelliklerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(2), 1-8.
Abstract: Bu araştırma, entansif besi uygulanan ve kışın besiye alınan Amerikan Bronz x Betina melezi erkek hindilerin rasyonlarına 0, 50, 100 ve 150 mg / kg askorbik asit katmanın hindilerin besi performansı ve bazı kesim özelliklerine etkilerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Besi 140 adet hindiyle 4 grupta ve 84 gün süreyle yürütülmüştür. Hindiler 2900 kcal/kg ME ve % 14.90 ham protein içeren pelet formdaki rasyonla ad libitum olarak yemlenmişlerdir. Araştırma sonucunda,hindi besi rasyonlarına askorbik asit katmanın hindilerde canlı ağrılık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, kesimhane ağırlığı, karkas ağırlığı ve abdominal yağlanma üzerine önemli etki yapmadığı saptanmıştır.
This research was carried out to determine the effects of diets supplied 0, 50, 100 and 150 mg/kg ascorbic acid on fattening performance and slaughter characteristics of male American Bronze x Betina cross-breed turkeys in intensive fattening during winter period. The trial was carried out with 140 turkeys allotted to four groups for 84 days. The turkeys were fed ad libitum with pelleted rations containing 2900 kcal/kg ME and 14.90 % crude protein. From the experimental results, it has been shown that additon of ascorbic acid to turkey diets did not have a significant effect on daily liveweight gain, feed consumption, feed conversion ratio, the slaughter and carcass weights and the abdominal fat content of the turkeys.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153981
http://hdl.handle.net/11452/2478
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2003 Cilt 17 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_2_1.pdf208.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons