Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2469
Title: Tasarımda altı sigma araçları ve sanayide bir uygulaması
Other Titles: Design for six sigma tools and an application in industry
Authors: Orbak, Ali Yurdun
Aşçı, Merve Günaydın
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Altı sigma için tasarım (DFSS)
Kalite evi
Hata türü ve etkileri analizi (FMEA)
Design for six sigma (DFSS)
House of quality
Failure modes and effects analysis (FMEA)
Issue Date: 25-May-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aşçı, M. G. (2017). Tasarımda altı sigma araçları ve sanayide bir uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Piyasada rekabet koşulları her geçen gün artmaktadır. Dolayısıyla bu koşullarda ayakta kalabilme ve fark yaratabilmede sürekli iyileştirme en önemli araçlardan biridir. Firmaların başarıları, üretilen ürün ve hizmetin doğru zamanda ve minimum maliyet ile gerçekleştirilme ve fonksiyonunu sağlayabilme kapasitesiyle ilişkilidir. Ürün maliyetlerinin %75'i tasarım aşamasında belirlenmektedir. Dolayısıyla tasarımda yapılacak iyileştirmeler rakiplere karşı önemli avantajlar kazandıracaktır. Altı Sigma yöntemini başarılı uygulayan kuruluşların en önemli kazancı 'Design for Six Sigma' (Altı Sigma İçin Tasarım) uygulamalarıyla sağlanmaktadır. Müşteri odaklı tasarım, müşterinin istekleri doğrultusunda bir süreç tasarımı yapmayı gerektirmektedir. DFSS' deki temel amaç, üretim akışındaki olumsuz tecrübelerden kaçınma amacıyla 'başlangıçta doğru tasarımı yapmak' tır. Bu çalışmada seçilen binek aracı tampon parçasının yeni ürün devreye alma sürecinde tasarım parametreleri DFSS metodolojisi ile optimize edilmiştir. Müşteri beklentilerini karşılayacak kaliteli ürünün üretilmesi ve zamanında teslim edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında Altı sigma için tasarım (DFSS) metodolojisi DMADV (Tanımla, Ölçüm, Analiz, Tasarım, Onaylama) uygulama adımları ile ele alınmıştır. Tanımla fazı için kalite evi oluşturulmuştur. Ölçüm fazı için hata türü ve etkileri analizi (FMEA) çalışması hazırlanmıştır. Analiz fazı için deneysel tasarım yöntemi uygulanmıştır. Tasarım fazı için iyileştirme projeleri devreye alınmıştır. Onaylama fazı için ise deneysel tasarım yöntemi tekrarlanmıştır. Yapılan iyileştirmelerin hata türleri ve faktör etkileşimleri üzerindeki etkilerini tespit etmek amacı ile deneysel tasarım yöntemi tercih edilmiştir. Müşteri isteklerini maksimum seviyede karşılayacak proses şartları oluşturularak tampon parçasının üretimi sağlanmıştır.
Competition conditions are tightening daily in the market. Therefore continuous improvement is an important tool for surviving and making a difference on these terms. Success of companies is related with their production of products and services on the time and at the lowest cost and fulfillment of functions. In the design phase %75 of production cost is determined. Therefore design improvements provide important advantages over competitors. Companies that have successfully implemented the Six Sigma method, are provided the most important gains with Design for Six Sigma implementations. Customer focused design is required to design a process in the direction of customer demand. The main purpose of DFSS is 'design it right the first time' to avoid negative experiences in the continuation of the production flow. In this study selected passenger vehicle bumper part's design parameters are optimized in the new product commissioning process with DFSS methodology. The aim is to produce quality products that meet customer expectations and to deliver on time. In the content of this study, Design for six sigma (DFSS) methodology is discussed with DMADV application steps. House of quality is created for define phase. Failure modes and effects analysis (FMEA) is prepared for measurement phase. Experimental design method is applied for analysis phase. Improvement projects are commissioned for design phase. Experimental design method is repeated for verification phase. Experimental design is preferred for detecting the effects improvements made on failure modes and factor interactions. The production of bumper part is provided by creating process conditions that will meet customer requirements at maximum level.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2469
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497226.pdf3.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons