Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2468
Title: Bir hidrolik debriyaj sisteminin modellenmesi ve analizi
Other Titles: Modeling and analysis of a hydraulic clutch system
Authors: Topçu, Elif Erzan
Budak, Burak
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Hidrolik boru
Frekans cevabı
Sönümleme
Titreşim
Hidrolik debriyaj
Hydraulic pipe
Frequency response
Damping
Vibration
Hydraulic clutch
Issue Date: 15-Dec-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Budak, B. (2017). Bir hidrolik debriyaj sisteminin modellenmesi ve analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Debriyaj genel bir tanımla motor ile vites kutusu arasında yer alan, debriyaj pedalının hareketiyle motorun gücünü vites kutusuna aktaran veya hareketi kesen sistemdir. Bir otomobilin en önemli parçalarından biri olan debriyaj birçok parametreyi etkilediği için bu alanda bir çok çalışma yapılmaktadır. Hem yakıt tüketimini düşürmek hem de sürüş konforunu arttırmak için son yıllarda debriyaj sistemleri üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. Debriyaj sistemleri mekanik ve hidrolik olmak üzere iki çeşittir. Hidrolik tip debriyaj sistemi de bu amaçlar doğrultusunda oluşturulmuş ve mekanik debriyaja göre birçok avantajları bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi mekanik tip debriyaja göre daha hafif olması ve motor kaynaklı titreşimleri daha fazla sönümleyebilmesidir. Bu yüksek lisans tez çalışmasında hidrolik tip debriyaj sistemi ve komponentleri detaylı olarak incelenmiş ve sistemin dinamik modellenmesi yapılmıştır. Ayrıca motor kaynaklı titreşimlerin hidrolik sistem ve komponentleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Hidrolik sistemin parametre değişimlerinin sistemin zaman ve frekans cevabı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yapılan incelemelerde MATLAB ve AMESIM yazılımlarından faydalanılmıştır.
A general description of the clutch is a system that is located between the engine and the gearbox, that transfers or shifts the power of the motor to the gearbox by the action of the clutch pedal. One of the most important parts of a car is clutch, which affects many parameters, so there are many studies on this area. In recent years, researches on clutch systems have been carried out in order to decrease fuel consumption and increase driving comfort. There are two types of clutch systems: mechanical and hydraulic. The hydraulic type clutch system is also designed for these purposes and has many advantages compared to the mechanical clutch. The most important of these is that it is lighter than a mechanical type clutch and can absorb more engine-induced vibrations. In this master thesis study, the hydraulic type clutch system and its components have been examined in detail and the dynamic modeling of the system has been done. In addition, the effect of motor-driven vibrations on the hydraulic system and its components has been examined. The effect of the parameter changes of the hydraulic system on the time and frequency response of the system is investigated. MATLAB and AMESIM software have been used for the examinations made.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2468
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
496116.pdf
  Until 2020-12-15
4.57 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons