Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2458
Title: İbn Cinnî En-Nahvî’nin El-Muhteseb adlı eserinin tahlili
Other Titles: Analysis of Ibn Jinni En-Nahvi's book Al-Muhteseb
Authors: Kavak, Fadime
Baghirov, Elvin
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belâgatı Bilim Dalı.
Keywords: İbn Cinni
Ibn Jinni
Kur'an
Şaz kıraat
Okuyuş vecihleri
Quran
Shazz qıraat
Reading aspects
Issue Date: 23-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Baghirov, E. (2019). İbn Cinnî En-Nahvî’nin El-Muhteseb adlı eserinin tahlili. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İbn-i Cinni'nin el-Muhteseb adlı eseri şaz kıraatler konusunda te'lif edilen en kapsamlı eserlerden biri olması açısından önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden bu çalışmada öncelikle İbn Cinni'nin şaz kıraatlere dair miras olarak bıraktığı bu eşsiz eser hakkında bilgi verilmeye, daha sonra gramer ve dil açısından tahlil edilmeye çalışılmıştır. İbn Cinni'nin şaz kıraatlere bakış açısı ve yaklaşım usulü ele alınırken de kıraatler konusunda kaleme alınan klasik ve modern birçok eserden faydalanılmıştır. Ayrıca delil metodolojisine önem veren, konuları yeterli vecihlerle günyüzüne çıkaran ve yeri geldiğinde gramer kurallarına muhalefet eden İbn Cinni'nin el- Muhteseb adlı eserindeki incelikler tüm boyutlarıyla tespit edilmeye ve şaz kıraatlerin önemi günümüz insanına takdim edilmeye çalışılmıştır.
Ibn-i Jinni's book al-Muhteseb has an important place in terms of being one of the most comprehensive works on the Shazz Qıraat. Therefore, in this study, first of all, it is tried to give information about this unique work which ıbn Jinni left as a legacy about Shazz Qıraat and then to be evaluated in terms of grammar and language. While discussing ıbn Jinni's viewpoint and approach methodology, many classical and modern works on the Shazz Qıraat were utilized. In addition, ıbn Jinni, who attaches importance to the methodology of evidence, reveals the issues with sufficient aspects and opposes grammar rules when necessary, tries to identify the subtleties in his book el-Muhteseb and present the importance of the Shazz Qıraat to the present day.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2458
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
elvin_baghırov_tez.pdf.pdf4.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons