Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2457
Başlık: Zâriyât Sûresi tefsiri
Diğer Başlıklar: The commeentary of Zariyat Surah
Yazarlar: Kiraz, Celil
Hanif, Abdul Rahman
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kur’ân
Quran
Zâriyât Sûresi
Tefsir
Zariyat Surah
Commentary (tafseer)
Yayın Tarihi: 20-Eyl-2019
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Hanif, A. R. (2019). Zâriyât Sûresi tefsiri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Kur’ân-ı Kerîm’de 51. Sûre olarak Zâriyât Sûresi, 60 âyetten oluşan sûre olmasına rağman içerdiği konular çok kapsamlı olarak görülmüştür. Bu tezde, Zâriyât Sûresi Tefsiri araştırılmaya çalışılmıştır. Araştırma, giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Birinci bölümde Zâriyât Sûresi hakkında genel bilgiler yer almaktadır. Bu açıklamaları yaparken Kur’ân-ı Kerim başta olmak üzere, sûre ile ilgili açıklama yapılan diğer eserlere de başvurulmuştur. İkinci bölümde Sûre’de mevcut olan bazı kelime ve ıstılâhlar izah edilmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise Sûre’nin tefsiri üzerinde durulmuştur.
Although the 51st sura in Quran Kerim is a sura of 60 verses, the issues it contains have been seen very comprehensively. In this thesis, was tried to study the commentary of surah Zariyat. This is about three chapters; researching, introduction and result. In the first part are given general information about the Zariyat surah. While making these explanations, especially the Holy Quran, also are used other works with explanations about the period. In the second part, some word and exposures that are present in Surah are tried to be explained. In the third chapter is emphaized the commentary of the surah.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2457
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
abdul_rahman_hanıf_tez.pdf.pdf2.39 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons