Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2444
Title: İşletme bütçelerinin düzenlenmesi: Üretim işletmesinde bir yazılım geliştirme uygulaması
Other Titles: Organization of management budgets: An application of a software development at a production management
Authors: Sezen, H. Kemal
İnanç, Şahin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/Yöneylem Bilim Dalı.
Keywords: Bütçe
Bütçe yazılımları
İşletmelerde bütçeleme yöntemleri
Sıfır tabanlı bütçeleme
Faaliyet tabanlı bütçeleme
Budget
Budget softwares
Budgeting methods of organizations
Zero based budgeting
Activity based budgeting
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İnanç, Ş. (2010). İşletme bütçelerinin düzenlenmesi: Üretim işletmesinde bir yazılım geliştirme uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çağdaş işletmelerde yönetimin başarıya ulaşabilmesi, işletme hedeflerinin belirlenmesi ve planlama, örgütlenme ve kontrol olmak üzere bir takım yönetim işlevlerine bağlıdır. Ekonomik gelişme sürecine bağlı olarak gerçekleşen teknolojik gelişme ve pazarların büyüyüp genişlemesi, işletmelerin karmaşık bir yapıya bürünmesi gibi gelişmeler doğrultusunda, işletmeler için örgüt yapılarını tekrar gözden geçirmek ve etkin bir planlama ve yönetim kontrolü zorunlu hale gelmiştir. Günümüzde etkin bir yönetim tekniği olarak bütçeleme ise gelişen yeni teknolojilerden de faydalanarak bütün yönetim sisteminin temel araçlarından birisi olarak kabul edilmektedir. "İşletme Bütçelerinin Düzenlenmesi: Üretim İşletmesinde bir Yazılım Geliştirme Uygulaması" adlı bu çalışmanın birinci bölümünde "Bütçeleme Ve İşletme Bütçeleri" ayrıntılı bir biçimde incelenmiş bunu takip eden ikinci bölümde, "İşletme Bütçelerinin Planlanması" ele alınmıştır. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise işletmelerin günümüz koşullarına cevap verebilmesi açısından önem arz eden "İşletme Bütçelerinde Bir Yazılım Geliştirme Uygulaması" üzerinde durulmuştur.
To reach the goal of the administration at contemporary organizations planning and determining targets of organization owe to some administrative functions especially controlling and grouping. It is compulsory to reevaluate the structure of the organization and administrative control and an effective planning for organizations as for technological advancement and enlargement of markets in relation to the progress of economic development and in direction to progress like having a complex structure of organizations.It is admitted that using new technologies, budgeting as an effective administration method in these days is one of the principle means of all administration system. "Organization of Management Budgets : An Application of a Software Development at a Production Management" in the first part of this study named an "Budgeting and Organization Budgets" are viewed in details and in subsequent second part "Planning of Organization Budgets" are taken in the third and last part of the study "Application of a Software Development at Organization Budgets" wich is important as for to serve expectations of organizations is looked over.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2444
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262888.pdf1.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons