Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2443
Title: Silindirik balya makinalarındaki iki farklı bağlama yönteminin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the two different tying methods in round balers
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Makinaları Bölümü.
Ünal, Halil
Keywords: Silindirik balya makinası
İp bağlama
Ağ bağlama
Maliyet
Brüt gelir
Round baler
Twine tying
Net tying
Cost
Gross income
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ünal, H. (2003). "Silindirik balya makinalarındaki iki farklı bağlama yönteminin karşılaştırılması". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1), 171-183.
Abstract: Bu çalışmada, farklı markadaki iki adet silindirik balya makinasında kullanılan ip bağlama ve ağ bağlama yöntemlerinin karşılaştırması yapılmıştır. Balyalama buğday sapı ve yonca üzerinde yapılmıştır. İp bağlama yöntemindeki veriler deneysel olarak elde edilmiş, ağ bağlama yöntemine ilişkin veriler ise literatürden derlenmiştir. Yapılan deneme ve hesaplamalar göre, balyaların iple bağlanması durumunda ipin, balya etrafında yaklaşık 14-16 tur döndüğü ve bağlama için yaklaşık 50 saniye süreye ihtiyaç olduğu bulunmuştur. Balyanın ağ ile sarılması durumunda ise, ağın balya etrafında 1.5 tur sarılmasının yeterli olduğu ve bunun için de yaklaşık 10 saniye süreye ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, balyaların ip yerine ağ ile bağlanması durumunda, makinaların balyalama verimlerinde % 26,0 ila % 50,1 arasında artış sağlandığı bulunmuştur. Buğday sapı balyasının ip yerine ağ ile bağlanmasının müteahitin saatlik ve yıllık brüt gelirinde sırasıyla 55 $ ve 13188 $ lık bir artış sağladığı belirlenmiştir. Ayrıca, yonca balyasının da ip yerine ağ ile bağlanması, müteahitin saatlik ve yıllık brüt gelirinde sırasıyla 265,1 $ ve 63624 $ lık bir artışın olabileceği belirlenmiştir.
In this study, the comparison of twine tying and net tying methods used in two round balers with different types was carried out. Baling was made on wheat straw and alfalfa hay. Data related to twine tying method were obtained empirical whereas those related to net tying were compiled from the literature. According to the trials and calculations, it was found that the twine was turned around the bale approximately 14-16 tours in twine tying method and it required nearly 50 seconds for tying. In net tying method, 1,5 tour around the bale was found sufficient and it required nearly 10 seconds for this operation. At the end of the research, an increase between 26,0 and 50,1 % was determined in the baling productivity of machines in case that the bales are tied with net instead of twine. Net tying of wheat straw bale instead of twine tying led to an increase of $ 55 and $ 13188 in the hourly and yearly gross income of the contractor, respectively. On the other hand, net tying of alfalfa hay bale instead of twine tying led to an increase of $ 265,1 and $ 63624 in the hourly and yearly gross income of the contractor, respectively.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153980
http://hdl.handle.net/11452/2443
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2003 Cilt 17 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_1_16.pdf269.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons