Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2442
Title: Sayısal yükseklik modellerinin arazi boy kesitlerinin çıkarılmasında kullanımı
Other Titles: Use of DEM in creating land profile sections
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü.
Gündoğdu, Kemal Sulhi
Keywords: Sayısal yükseklik modeli
Boy kesit
Digital elevation model
Land profile sections
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gündoğdu, K. S. (2003). "Sayısal yükseklik modellerinin arazi boy kesitlerinin çıkarılmasında kullanımı". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1), 149-157.
Abstract: Coğrafi Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesine paralel olarak Sayısal Yükseklik Modellerinin (SYM) çeşitli alanlar için oluşturulması ve kullanımı daha da kolaylaşmıştır. Bir sayısal yükseklik modeli yeryüzünün sürekli bir biçimde değişen topografik yüzeyini göstermek için uygun bir yapıdır. Bu model arazi analizleri ve diğer 3 boyutlu uygulamalar için genel bir veri kaynağıdır. Genel arazi özelliklerinden olan arazi eğimi, arazi bakısı, arazi eğriliği, havza alanı, eğim uzunluğu gibi özellikler SYM’den kolaylıkla belirlenebilir. Bu çalışmada, Arc/Info Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı kullanılarak sayısal yükseklik modelinden arazi boy kesitlerinin elde edilmesi için oluşturulan bir program tanıtılmaya çalışılacaktır. Sayısal yükseklik modeli, bir arazi yüzeyini en iyi temsil eden düzenli/düzensiz aralıklarla yapılmış çok sayıda yükseklik ölçümünden oluştuğundan istenilen güzergah boyunca boy kesit kolaylıkla çıkarılabilmektedir.
As a parallel to development in GIS technology, Digital Elevation Model (DEM) become popular for many area to be created and used. DEM is important tool to depict topographical surface of earth, which is subjected to change. DEM is main data source for land analysis and 3- dimensional applications. DEM easily determines specific features such as land slope and aspect, land curves, basin area, slope length. In this study, it is aimed at present a computer program, which is used to create land profile sections from DEM, through GIS techniques. Since DEM, which is formed by elevation surveys, with systematic/unsystematic length intervals representing land surface, land profile can be easily created in selected way.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153978
http://hdl.handle.net/11452/2442
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2003 Cilt 17 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_1_14.pdf365.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons