Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2438
Başlık: Traktöre asılabilen bir toprak penetrometresi için tasarlanan hidrolik donanım
Diğer Başlıklar: The design of hydraulic implementation for three point hitch soil cone penetrometer
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu.
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Makinaları Bölümü.
Tekin, Yücel
Okursoy, Rasim
Anahtar kelimeler: Hidrolik penetrometre
Koni indeksi
Toprak sıkışıklığı
Hydraulic penetrometer
Cone index
Soil compaction
Yayın Tarihi: 2003
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Tekin, Y. ve Okursoy, R. (2003). "Traktöre asılabilen bir toprak penetrometresi için tasarlanan hidrolik donanım". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1), 127-135.
Özet: Toprak sıkışıklığı konusunda yapılan çalışmalarda görülmüştür ki, toprak sıkışması toprağa bırakılan tohumun çimlenmesini ve çimlenen bitkinin kök gelişimini sınırlayan en önemli fiziksel faktörlerin başında gelmektedir. Bitkisel üretim aşamasında yoğun tarla trafiği nedeniyle ortaya çıkan toprak sıkışıklığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Toprak sıkışıklığı, standart ölçü ve yapıdaki bir toprak penetrometresi ile ölçülmektedir. Toprak sıkışıklığı değeri ise, koni indeksi (cone index) olarak penetrometre konisinin, toprağı standart delme hızında, penetrometre sapına uygulanan kuvvetin, standart koninin taban alanına oranlanması ile bulunan bir parametredir. Özellikle ağır toprak koşullarında, el penetrometresi ile yapılan ölçümlerde verilerin alınması zor ve uzun zaman almakla birlikte standart delme hızı uygulanamaması nedeni ile alınan veriler hatalı olmaktadır. Bu çalışmada toprak sıkışıklığının tarla koşullarında kolayca ölçülebilmesinde kullanılan hidrolik tahrikli bir elektronik toprak penetrometresi için geliştirilen hidrolik sistem tanıtılmıştır. Hidrolik sistem hareketini traktör üzerinde bulunan hidrolik pompadan almaktadır. Hidrolik sistemde sabit hızın sağlanabilmesi için hidrolik blok üzerinde yer alan akış kontrol valfi ile birlikte piston, silindir ve emniyet valfi kullanılmıştır.
The soil compaction sometimes becomes an important physical limiting factor for the root emergence and the growth of plants. Therefore, it is essential to control soil compaction that is normally caused by heavy traffic on field during to the growing season. The soil compaction in field is usually measured by using standard soil cone penetrometer, which can be different several types due to their design. For common applications, standard hand penetrometer such as delmi and bush types are used, and the soil compaction is presented as cone index which is the force acting on device handle divided by standard cone base area during to the penetration of penetrometer cone for the constant penetration rate. Most of the time, especially, in heavy soil conditions, measuring the soil compaction with a standard hand penetrometer produces measurement errors if the cone of penetrometer cannot be pushed in to the soil with standard rate. In this research, hydraulic system has been explained for measuring soil compaction by electronic penetrometer. Hydraulic system consist of flow control valve over the hydraulic block for obtaining constant speed, piston, cylinder and safety valve.
Açıklama: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Rasim Okursoy'un danışmanlığında Yücel Tekin tarafından hazırlanan "Toprak sıkışıklığının belirlenmesinde traktör hidrolik sisteminden tahrikli penetrometreden yararlanma olanakları" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153976
http://hdl.handle.net/11452/2438
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:2003 Cilt 17 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
17_1_12.pdf241.85 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons