Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2436
Title: Hidrolik tahrikli bir toprak penetrometresi için geliştirilen mekanik sistem tasarımı
Other Titles: The design of a mechanical system for hydraulic driven soil cone penetrometer
Authors: Uludağ Üniversitesi/Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu.
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Makinaları Bölümü.
Tekin, Yücel
Okursoy, Rasim
Keywords: Veri toplama cihazı
Koni indeksi
Toprak sıkışıklığı
Penetrometre
Data acquisition system
Cone index
Soil compaction
Penetrometer
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tekin, Y. ve Okursoy, R. (2003). "Hidrolik tahrikli bir toprak penetrometresi için geliştirilen mekanik sistem tasarımı". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1), 119-126.
Abstract: Tarım makinalarındaki teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak, tarım alet ve makinalarının artan ağırlıkları ile birlikte bir sezonda yürütülen tarımsal işlerde tarla trafiği oransal olarak azalmasına rağmen, artan traktör-ekipman ağırlığından dolayı bitkisel üretimde verimi önemli miktarlarda etkileyen bir sorun olarak toprak sıkışıklığı ortaya çıkmıştır. Toprak sıkışıklığının belirlenmesi amacıyla, özellikle ağır toprak koşullarında, el penetrometresi ile yapılan ölçümlerde verilerin alınması zor ve uzun zaman almakla birlikte penetrometrede standart delme hızı uygulanamaması nedeni ile alınan veriler hatalı olmaktadır. Bu çalışmada toprak sıkışıklığının tarla koşullarında kolayca ölçülebilmesinde kullanılan hidrolik tahrikli bir elektronik toprak penetrometresine ilişkin mekanik sistem tanıtılmıştır. Cihazın mekanik aksamını traktör üç nokta askı sistemine asılan bir çatı ve bu çatı üzerinde penetrometre çubuğunun düşey yöndeki hareketini sağlayan kızaklar ve penetrometre arabası oluşturmaktadır. Araştırmalar sonucu tasarımı yapılan penetrometrenin tarla şartlarında çalıştırılması sırasında mekanik aksamda herhangi bir sorun gözlenmemiştir.
As a result of technologic development for agricultural machineries causes the increase of farm equipment sizes and weights, and therefore, the soil compaction becomes an important soil condition problem for crop yield. Especially, in heavy soil conditions, measuring the soil compaction with a standard hand penetrometer produces measurement errors if the cone of penetrometer are not be able to pushed in to the soil with a constant standard rate. In this research, the mechanical parts of an hydraulic driven soil cone penetrometer is introduced. Those parts of the penetrometer have a three hitch mounted framework, and consists on a slipway and the penetrometer driven units that supplies vertical movement of the penetrometer rod on the framework. At the result of the study, any mechanical problems of the system were not observed for working in field condition.
Description: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Rasim Okursoy'un danışmanlığında Yücel Tekin tarafından hazırlanan "Toprak sıkışıklığının belirlenmesinde traktör hidrolik sisteminden tahrikli penetrometreden yararlanma olanakları" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153975
http://hdl.handle.net/11452/2436
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2003 Cilt 17 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_1_11.pdf194.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons