Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2432
Title: Elma yüzey alanlarının görüntü işleme tekniği yöntemiyle saptanması
Other Titles: Determination of surface area for apples with image analysis technique
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Makinaları Bölümü.
Işık, Eşref
Güler, Taner
Keywords: Elma
Yüzey alanı
Görüntü işleme
Planimetre
Biyolojik materyal
Apple
Surface area
Image analysis
Plan meter
Biological material
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Işık, E. ve Güler, T. (2003). "Elma yüzey alanlarının görüntü işleme tekniği yöntemiyle saptanması". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1), 59-64.
Abstract: Tarımsal ürünlerin değerlendirilmelerine ilişkin mühendislik çalışmalarında, ürünün boyut özelliklerinin bilinmesi, ürüne ilişkin makina tasarımları için önemli bir parametredir. Boyut özelliklerinin belirlenmesi ise uygun olan hesaplama ve deneysel yöntemlerin kullanılmasıyla olanaklıdır. Bu çalışmada, görüntü işleme tekniği kullanılarak, Golden Delicious elma çeşidinde yüzey alanın belirlenmesine çalışılmıştır.
Having knowledge about product dimension features in engineering studies related to the assessment of agricultural products is a significant parameter for machine designs related to the product. The determination of dimension features on the other hand, is possible with the convenient account and the application of experimental methods. In this study, by being used an image analysis technique it has been tried to determinate the surface area in the “Golden Delicious” apple sort.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153970
http://hdl.handle.net/11452/2432
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2003 Cilt 17 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_1_6.pdf276.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons