Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/24292
Title: Transient effects of different heating modes on temperature and humidity inside the automobile cabin during heating period
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
0000-0003-2113-4510
Korukçu, Mehmet Özgün
Kılıç, Muhsin
O-2253-2015
28767753000
57202677637
Keywords: Thermodynamics
Engineering
Automobile
Heating period
Thermal comfort
Performance
Air
Cabins (aircraft)
Experiments
Heating
Indoor environment
Solar irradiation
Temperature and humidities
Temperature and relative humidity
Transient conditions
Transient effect
Transient heating
Automobiles
Otomobil
Isıtma süreci
Isıl konfor
Issue Date: 2012
Publisher: Isı Bilimleri ve Teknolojisi Derneği
Citation: Korukçu, M. Ö. ve Kılıç, M. (2012). "Transient effects of different heating modes on temperature and humidity inside the automobile cabin during heating period". Isi Bilimi Ve Teknigi Dergisi-Journal of Thermal Science and Technology, 32(1), 101-107.
Abstract: The aim of this study is to investigate the transient effects of heater on temperature and humidity in an automobile cabin under transient heating period. Interior volume of an automobile is relatively small to other indoor environments, so that temperature and humidity values can rapidly change under highly transient conditions. Studies that are investigating the effects of heater on automobile cabin environment in real car conditions are restricted. Experiments were carried out in a parked car inside a laboratory at nights to prevent the possible wind and solar irradiation effects. In the experiments only plane vents were operated with three different air velocity levels. Temperature and relative humidity differences between air velocity levels were obtained, relations between time, temperature and relative humidity were calculated. From this study it is understood that temperature and relative humidity values inside a car vary directly from air velocity values. The obtained results can be used to improve other thermal comfort studies inside automobiles and also CFD analyses can be validated under transient conditions.
Bu çalışmanın amacı ısıtıcının bir otomobil kabini içerisindeki sıcaklık ve bağıl neme olan anlık etkilerinin incelenmesidir. Otomobil kabini diğer iç ortamlara göre daha küçük olduğundan sıcaklık ve bağıl nem değerleri geçici rejim koşullarında çok hızlı bir biçimde değişmektedir. Isıtıcının otomobil kabini içerisindeki etkilerini gerçek kabin ortam koşullarında inceleyen çalışmalar oldukça sınırlıdır. Deneyler olası rüzgar ve güneş ışınımı etkilerini önlemek için laboratuarda park edilmiş bir otomobil içerisinde gerçekleştirilmiştir. Deneylerde üç ayrı hava hız düzeyi olan konsol menfezleri çalıştırılmıştır. Sıcaklık ve bağıl nem değerlerini hava hız düzeylerine göre farklılıkları ve zamana göre sıcaklık, bağıl nem değerleri arasındaki bağıntılar elde edilmiştir. Bu çalışmadan anlaşıldığı üzere araba kabini içerisindeki sıcaklık ve bağıl nem değerleri hava hızı değerlerinden doğrudan etkilenmektedir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçların, otomobillerdeki ısıl konfor çalışmalarının geliştirilmesinde ve geçici rejim koşullarında gerçekleştirilen sayısal hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizlerinin doğrulanmasında kullanılabilir.
URI: https://asosindex.com.tr/index.jsp?modul=articles-page&journal-id=1600&article-id=140790
http://hdl.handle.net/11452/24292
ISSN: 1300-3615
Appears in Collections:Scopus
TrDizin
Web of Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korukçu_Kılıç_2012.pdf415.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons