Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2429
Title: Seyl-i huruşan karşısında devlet-i aliye XIX. yüzyıl Bursasında nüfus ve ekonomi: Kliometrik bir analiz
Other Titles: Devlet-i aliye against the surging flood, population and economy in XIX. century Bursa: A cliometric analysis
Authors: Abacı, Nurcan
Gürsakal, Gürsu Galip
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ-Yakınçağ Bilim Dalı.
Keywords: Bursa
Osmanlı
XIX. Yüzyıl
Nüfus
Ottoman
XIX. Century
Population
Issue Date: 22-Feb-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürsakal, G. G. (2012). Seyl-i huruşan karşısında devlet-i aliye XIX. yüzyıl Bursasında nüfus ve ekonomi: Kliometrik bir analiz. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çalışmanın ilk iki bölümünde Avrupada başlayan “Sanayi Devrimi”nin tarihi ve bu kavram etrafındaki tartışmalara değinilmiştir. Üçüncü bölümde Batı-Osmanlı ekonomik ilişkisi ele alınmış ve bağımlılık teorisinin ampirik bir sınaması yapılmaya çalışılmıştır. Bu ampirik sınama egzersizinde yöntem olarak Granger nedensellik testi kullanılmıştır. Son iki bölümde ise XIX. yüzyıl Bursasındaki nüfus ve ekonomi hareketleri incelenmiştir.
In the first two chapter of the study, the history of the European “Industrial Revolution” and various discussions entailing it are dwelled upon. Third chapter involves Western- Ottoman economic relationship with an ampiric test of “Dependency Theory”. In this exercise, the method of Granger causality test has been adopted. In the last two chapters population and economics in the XIX. Century Bursa has been investigated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2429
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
319611.pdf2.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons