Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2428
Title: Anonim şirket paylarının devrinde önalım ve öncelik hakları
Other Titles: The rights of pre-emption rights and the priority on the transfer of shares in the joint stock company
Authors: Aker, Halit
Uçar, Sercan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Anabilim Dalı/Ticaret Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: Önalım ve öncelik hakları
Anonim şirket paylarının devri
Paysahipleri sözleşmesi
The rights of pre-emption and the priority rights
The transfer of shares in the joint stock company
Shareholders' agreement
Issue Date: 19-Jan-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uçar, S. (2017). Anonim şirket paylarının devrinde önalım ve öncelik hakları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Anonim şirket payları önalım ve öncelik haklarına konu edilebilir. Pay sahipleri, bu haklara, genellikle pay devrini sınırlama ve bununla ilintili sair amaçlar için başvurmaktadır. Önalım ve öncelik hakları birer borçlar hukuku taahhüdü niteliğindedir. Hakların bu niteliği esas sözleşmede yer almaları halinde de değişmez. Haklar esas sözleşmede yer alsa bile yalnızca tarafları arasında sonuç doğurur, yoksa şirketi ve diğer pay sahiplerini bağlamaz. Önalım ve öncelik haklarının alelade borçlar hukuku taahhüdü olmasından kaynaklanan bir diğer sonuç üçüncü kişilere karşı öne sürülememelidir. Önalım ve öncelik hakları uygulanma koşulları bakımından birbirlerinden ayrılır. Önalım hakkı yükümlünün üçüncü kişi ile sözleşme yapması üzerine kullanılırken, öncelik hakkı henüz üçüncü kişi ile sözleşme akdedilmeden kullanılır. Ayrıca haklar yükümlüye yüklenen borç noktasında da farklılık gösterebilmektedir.
Joint stock company shares may be subject to preemptive and priority rights. Shareholders often resort to these rights for restricting share transfer and other related purposes. Preemptive and priority rights are in the nature of debt obligations. This qualification of rights does not change if they take place in the articles of association. Even if the rights are included in the articles of association, they will only result in consequences between the parties, otherwise they will not bind the company and other shareholders. Another conclusion arising from the preemptive and priority rights being common debt obligations is that they can not be brought up against third parties. Preemptive and priority rights are separated from each other in terms of their implementation. Where the right of preemption is used when the liable makes a contract with a third party, the right of priority shall be used before the contract is concluded with the third party. In addition, the rights are also different in terms of debt undertaken by the liable.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2428
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459898.pdf4.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons