Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2423
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2019-12-06T08:34:27Z-
dc.date.available2019-12-06T08:34:27Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.citationBüyükcangaz, H. ve Aksoy, E. (2003). "Bursa-Mustafakemalpaşa sulama projesinin arazi kullanım deseni üzerindeki etkilerinin uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1), 95-105.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153973-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2423-
dc.description.abstractBu çalışmada, Bursa-Mustafakemalpaşa Sulaması proje alanında yaşanan değişimlerin, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) kullanılarak belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışmada ILWIS 1.4 (Integrated Land and Water Informatıon System) CBS ve görüntü işleme sistemi ile ERDAS 8.3.1 görüntü işleme programı kullanılmıştır. Uygulamada, 1998 tarihli Landsat-5 TM sayısal uydu verisi, 1968 ve 1997 yılına ilişkin hava fotoğrafları ve topoğrafik haritalar kullanılmıştır. Gerekli tüm veriler bilgisayar ortamına tarayıcı, sayısallaştırıcı ve CD-Rom kullanılarak yüklenmiştir. Gözle yorum, harita ve hava fotoğraflarının üzerine görüntü bindirme ve karşılaştırma işlemlerinin daha iyi yapılabilmesi için; coğrafi düzeltme, görüntü zenginleştirme, birleştirme ve çözünürlük çakıştırma işlemleri uygulanmıştır. Sonuçta, Mustafakemalpaşa Sulaması proje alanının sulama öncesi ve sonrasına ilişkin arazi kullanım deseninde meydana gelen değişimler belirlenerek arazi kullanım haritaları oluşturulmuştur. Ayrıca sulamanın meydana gelen değişimdeki rolü ve sonuçları da tartışılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study was to determine the land use change in Mustafakemalpaşa Irrigation Area and to produce land use map. ILWIS 1.4 (Integrated Land and Water Information System) as a GIS and image processing system and ERDAS Imagine 8.3.1 as an image processing software were used in this study. Landsat-5 TM remotely sensed data in 1998, aerial photographs for 1968 and 1997 and topographical maps for the territory were used for the application. The whole necessary data were stored into the computer through the use of scanner, digitizer and cd-rom. Geometric correction, image enhancement and resolution merge procedures were applied to have easy comparison, exact image on map and aerial photographs overlay and better visual interpretation. Consequently, land use map of Mustafakemalpaşa Irrigation Project Area were produced with determination of changes in pre- and post-project of land use. Additionally, the role of irrigation was discussed in those changes.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectUzaktan algılamatr_TR
dc.subjectCoğrafi bilgi sistemitr_TR
dc.subjectMustafakemalpaşa sulama projesitr_TR
dc.subjectArazi kullanım desenitr_TR
dc.subjectGörüntü işlemetr_TR
dc.subjectRemote sensingen_US
dc.subjectGeographical information systemen_US
dc.subjectMustafakemalpaşa irrigation projecten_US
dc.subjectLand use patternen_US
dc.subjectImage processingen_US
dc.titleBursa-Mustafakemalpaşa sulama projesinin arazi kullanım deseni üzerindeki etkilerinin uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeDetermination of land use impacts of Bursa-Mustafakemalpaşa irrigation project through remote sensing and geographical information systems (GIS)en_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage95tr_TR
dc.identifier.endpage105tr_TR
dc.identifier.volume17tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
dc.contributor.buuauthorBüyükcangaz, Hakan-
dc.contributor.buuauthorAksoy, Ertuğrul-
Appears in Collections:2003 Cilt 17 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_1_9.pdf950.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons