Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2421
Title: Yerli yapım süt sağma makinasının performans değerlerinin saptanması
Other Titles: Determining the performance values of domestically-made milking machine
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Makinaları Bölümü.
Işık, Eşref
Ünal, Halil
Keywords: Süt sağım makinası
Süt debisi
Sağım süresi
Enerji maliyeti
Milking machine
Milk flow
Milking period
Energy cost
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Işık, E. ve Ünal, H. (2003). "Yerli yapım süt sağma makinasının performans değerlerinin saptanması". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1), 79-93.
Abstract: Ahırda gerçekleştirilen işlemler arasında en yoğun zamanı alan süt sağım işleminin mekanizasyonu ile verimli hale gelen hayvancılık işletmelerinde, günümüzde makinasız üretim düşünülemez. İşletmelerde kullanılan makinaların performansının artırılması ise makinanın iyi tanınması ve kullanılmasıyla olanaklıdır. Bu çalışmada, ülkemizde yaygın olarak kullanılan yerli yapım arabalı tip süt sağım makinasının işletim parametreleri belirlenerek, süt sağım maliyetini etkileyen enerji girdisinin boyutları belirlenmiştir. Makinanın sağım öncesi ve sağım sırasında yapılan performans ölçümlerinde, vakum basıncı, nabız sayısı, nabız oranlarında sapma bulunmamıştır. Süt sağım işleminde ortalama birim enerji tüketimi 0,0143 kWh/kg, birim maliyet ise 0,00157 $/kg olarak saptanmıştır.
Today, one cannot think of production without machines in animal breeding managements which because productive through the mechanisation of milking process which was a highly time consuming practice in stables. The improvement of the performance of machines used in these managements is possible only in case that the machine is known and used well. In this study, the management parameters of domestically made bucket portable type milking machine which is extensively used in our country are determined and the size of energy input effective on the milking cost was detected. No deviation was found in the vacuum pressure, pulsation speed and pulsation rations of the machine in the performance measurements made before and during milking. Average unit energy consumption and unit cost in milking practical were calculate as 0,0143 kWh/kg and 0,00157 $/kg, respectively.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153972
http://hdl.handle.net/11452/2421
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2003 Cilt 17 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_1_8.pdf228.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons