Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2419
Title: Sekonder mera vejetasyonunda farklı ölçüm metodlarının karşılaştırılması ve mera durumunun belirlenmesi
Other Titles: Comparison of different methods and determination of pasture condition on a secondary pasture vegetation
Authors: Türk, Mevlüt
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü.
Bayram, Gamze
Budaklı, Emine
Çelik, Necmettin
Keywords: Ölçüm metodları
Bitki ile kaplı alan
Botanik kompozisyon
Measurement methods
Plant covered area
Botanic composition
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Türk, M. vd. (2003). "Sekonder mera vejetasyonunda farklı ölçüm metodlarının karşılaştırılması ve mera durumunun belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1), 65-77.
Abstract: Bu araştırma 2002 yılında Uludağ Üniversitesi Kampus alanı içerisindeki bir sekonder mera vejetasyonunda bulunan türlerin teşhisi, vejetasyon ölçüm metodlarının karşılaştırılması ve mera durumunun belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Vejetasyon ölçüm metodlarından transekt, lup ve nokta çerçeve metodu kullanılarak tür bazında, bitki ile kaplı alan, frekans, botanik kompozisyon ve kalite derecesi belirlenmiştir. Bitki ile kaplı alan transekt metodunda % 80.86, lup metodunda % 90.43 ve nokta çerçeve metodunda % 89.00 olarak belirlenmiştir. Botanik kompozisyon içerisinde en fazla payı transektte % 38.54, lupta % 43.16 ve nokta çerçevede % 48.88 ile baklagiller almıştır. Meranın kuru ot verimi 776.83 kg/da olarak bulunmuştur. Kalite dereceleri ise transektte 5.10, lupta 4.78 ve nokta çerçevede 5.72 olarak bulunmuş ve her üç metodda da “Yetersiz Mera” sınıfına girmiştir.
This research was carried out to determine the species, comparison of vegetation methods and pasture condition on a secondary pasture vegetation at the campus area of Uludag University in 2002. By using transect, loop and point method for vegetation measurement, plant covered area, frequency, botanic composition and quality degree based on species were determined. In respect of botanical composition the legumunes yielded the highest values with 38.54 % by transect, 43.16 % by loop and 48.88 % by point method. Hay yield of pasture avaraged as 776.83 kg/da. Quality degrees was found as 5.10 by transect, 4.78 by loop and 5.72 by point method and the pasture was ranked as an inadequate pasture by each of the three methods used.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153971
http://hdl.handle.net/11452/2419
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2003 Cilt 17 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_1_7.pdf248.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons