Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/24188
Title: Factors for progression and chronification of episodic migraine: One-year face-to-face follow-up study
Other Titles: Epizodik migrenin kronikleşmesinde ve progresyonunda etkili faktörler: 1 Yıllık yüz yüze takip çalışması
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
0000-0003-4436-3797
0000-0003-0297-846X
Seferoğlu, Meral
Karlı, Necdet
Zarifoğlu, Mehmet
Şen, Çiğdem
Albaş, Murat
Özkaya, Güven
Taşkapılıoğlu, Özlem
X-4479-2018
A-4421-2016
AAK-6623-2020
25636262100
6506587942
6603411305
54897837500
55123086300
16316866500
23037226400
Keywords: Neurosciences & neurology
Chronic daily headache
Chronic migraine
Migraine
Risk factors
Transformation
Chronic daily headache
Frequent headache
Risk-factors
Population
Prevalence
Chronicity
Obesity
Kronik günlük başağrısı
Kronik migren
Migren
Risk faktörleri
Transformasyon
Issue Date: 2012
Publisher: Nörolojik Bilimler Dergisi
Citation: Seferoğlu, M. vd. (2012). "Factors for progression and chronification of episodic migraine: One-year face-to-face follow-up study". Journal of Neurological Sciences-Turkish, 29(1), 1-10.
Abstract: Objectives: To investigate the factors influencing progression and chronification of episodic migraine, we conducted a 12-month face to face follow-up study of episodic migraine patients. Methods: One hundred eighty patients with episodic migraine were enrolled. 120 parameters were analyzed including demographic factors, social and life-style features, comorbid medical illnesses and headache characteristics. After the first evaluation, all patients was scheduled to a structured face to face interview at 3-months interval for one-year. Results: Thirty-two (17,7%) patients developed chronic daily headache. Four out of 32 (2,2%) had definite chronic migraine. Low education level, obesity, greater tea consumption (>= 4 cups/daily), predominantly hot and spicy diet, high headache frequency, long duration of headache and presence of allodynia at baseline, and more days with symptomatic drug intake were significant risk factors for progression and chronification of migraine. Cox regression analysis revealed triptan and NSAID intake, hot and spicy eating habit and allodynia as risk factors for chronification. Conclusion: Higher amount of tea consumption, hot and spicy diet appeared to be new risk factors for chronification of migraine. Weight gain is one of the most important risk factors. Patients should be warned about the risk factors to prevent chronification.
Epizodik migrenin kronikleşmesinde ve progresyonunda rolü olabilecek faktörleri araştırmak amacı ile epizodik migrenli hastaların 12 aylık yüz yüze takip çalışmasını gerçekleştirdik. Gereç ve yöntem: 180 epizodik migren hastası çalışmaya alındı. Demografik verileri, sosyal yaşam ve yaşam tarzı özellikleri, eşlik eden hastalıklar ve başağrısı özellikleri olmak üzere 120 parametre analiz edildi. İlk değerlendirmeyi takiben tüm hastalar bir yıl boyunca 3 ayda bir yüz yüze yapılandırılmış görüşmeye alındı. Bulgular: Otuz iki (17,7%) hastada kronik migren gelişti. Otuz iki hastanın dördüne (%2.2) kesin kronik migren tanısı kondu. Düşük eğitim seviyesi, obezite, yüksek miktarda çay tüketimi (≥4 bardak/gün), acılı ve baharatlı beslenme tarzı, yüksek başağrısı frekansı, uzun süreli başağrısı hikayesi, ilk değerlendirmede allodini varlığı ve fazla miktarda semptomatik ilaç alınması migrenin kronikleşmesi ve progresyonu için anlamlı risk faktörleri olarak J.Neurol.Sci.[Turk] 2 saptandı. Cox-regresyon analizinde fazla miktarda triptan ve NSAID alımı, acılı ve baharatlı beslenme tarzı ve allodini varlığı anlamlı risk faktörleri olarak bulundu. Sonuç: Fazla miktarda çay tüketimi, acılı ve baharatlı beslenme migrenin kronikleşmesi ve progresyonunda yeni risk faktörleri olarak ortaya kondu. Kilo alımı en önemli risk faktörlerinden biridir. Hastalar migrenin kronikleşmesinin ve progresyonunun önlenmesi için risk faktörleri konusunda uyarılmalıdırlar
URI: http://hdl.handle.net/11452/24188
ISSN: 1302-1664
Appears in Collections:Scopus
TrDizin
Web of Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Seferoğlu_vd_2012.pdf255.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons