Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2412
Title: Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix Japonica) canlı ağırlık, erkek dişi oranı ve anaç yaşının yumurta ağırlığı ve kuluçka sonuçlarına etkisi
Other Titles: The effect of live weight, male to female ratio and breeder age on egg weight and the hatching characteristics in Japanese quails (Coturnix coturnix Japonica)
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
İpek, Aydın
Şahan, Ümran
Yılmaz, Bilgehan
Keywords: Japon bıldırcını
Canlı ağırlık
Anaç yaşı
Erkek dişi oranı
Döllülük
Japanese quail
Live weight
Breeder age
Male to female ratio
Fertility
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İpek, A. vd. (2003). "Japon bıldırcınlarında (coturnix coturnix Japonica) canlı ağırlık, erkek dişi oranı ve anaç yaşının yumurta ağırlığı ve kuluçka sonuçlarına etkisi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1), 13-22.
Abstract: Bu çalışma Japon Bıldırcınlarında canlı ağırlık, erkek dişi oranı ve anaç yaşının yumurta ağırlığı ve kuluçka sonuçları üzerine etkisini ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada 6 haftalık dişi bıldırcınlar ağırlıklarına göre üç gruba ayrılmışlardır. Gruplar hafif (170-200g), orta (201-230g) ve ağır (>230 g) olarak sınıflandırılmıştır. Bu gruplarla eşleştirilecek erkek bıldırcınların ise 200-220 g arasında canlı ağırlıkta olanları seçilmiştir. Gruplar çok katlı besi kafeslerine erkek ve dişi oranları 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 olmak üzere yerleştirilmişlerdir. Çalışmada canlı ağırlığın ve anaç yaşının yumurta ağırlığı üzerine etkisi önemli bulunmuştur (P<0.01). Canlı ağırlığı hafif olan gurupta orta ve ağır gruptaki bıldırcınlardan elde edilen yumurtalara göre daha düşük yumurta ağırlığı saptanmıştır. Anaç yaşının artışına bağlı olarak yumurta ağırlığı artış göstermiştir. Canlı ağırlığın, erkek dişi oranının ve anaç yaşının döllülük ve çıkış gücü üzerine etkisi önemlidir (P<0.01). Döllülük oranı canlı ağırlığın artışına bağlı olarak artmıştır. En yüksek döllülük oranı erkek dişi oranı 1:2, 1:3 olan gruplarda saptanmıştır.
This study was carried out to determin the effect of live weight, male to female ratio and breeder age on egg weight and the hatching characteristics in Japanese quails. In the research, at six week of age female quails were weighed individually and seperated into three weight groups depending on their live weights. The groups were classified as light (170- 200 gr), medium (201-230 gr) and heavy (>230 gr). The male quails to be mated with these groups were selected from the individuals with mean live weight of 200-220 gr. Groups were placed into the pens at male:female ratios of 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 and 1:5. In the study, the effects of live weight and breeder age on egg weight were found significant (P<0.01). Egg weight was determined to be lower in the group with low live weight compared with the eggs obtained from the quails with medium and heavy live weight. Egg weight increased in accordance with the increase in breeder age. The effect of live weight, male to female ratio and breeder age on fertility and hatchability of fertile eggs was found significant (P<0.01). Fertility ratio increased with the increase in live weight. The highest fertility ratio was determined in the group with male to female ratios of 1:2 and 1:3.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153966
http://hdl.handle.net/11452/2412
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2003 Cilt 17 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_1_2.pdf223.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons