Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2407
Title: Bursa ili topraklarının bitkiye yarayışlı çinko yönünden genel durumu
Other Titles: General aspect of the plant available zinc status of the soils in the Bursa province
Authors: Özgüven, Nurşen
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bölümü.
Katkat, A. Vahap
Keywords: Toprak
Çinko
Eksiklik
Soil
Zinc
Deficiency
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özgüven, N. ve Katkat, A. V. (2002). "Bursa ili topraklarının bitkiye yarayışlı çinko yönünden genel durumu". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1), 235-244.
Abstract: Bursa İli topraklarını temsilen alınan 40 adet toprak örneğinin çinko içeriğini belirlemek için 0.005 M DTPA+0.01 M CaCl2 + 0.1 M TEA (pH=7.3) ekstraksiyon yöntemi kullanılmış ve elde edilen çözeltiler AAS tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Bitkiye yarayışlı çinko miktarı 0.5 ppm’den düşük olan alanlar potansiyel olarak çinko eksikliğinin olabileceği alanlar olarak düşünülmüş ve bu değerlendirmeye göre Bursa İli topraklarının % 37.50’sinde çinko eksikliğinin sözkonusu olduğu belirlenmiştir. Çinko eksikliği en fazla Kireçsiz Kahverengi, Kireçsiz Kahverengi Orman, Rendzina ve Kırmızı Kahverengi Akdeniz Büyük Toprak Gruplarında saptanmıştır. pH’sı 8’den fazla, CaCO3 içeriği % 15-25 arası değişen, organik madde içeriği % 1.0-2.0 arası değişen tın topraklar Bursa İlinde çinko eksikliğinin en fazla görüldüğü topraklardır.
For this research 40 soil samples were collected to represent the soils of the Bursa Province which were analysed for Zn using by 0.005 M DTPA+0.01 M CaCl2 + 0.1 M TEA (pH=7.3) extraction method and obtained supernatants by AAS technique. It was considerated that available zinc content of the soils lower than 0.5 ppm was zinc deficient which thought to be potentially deficient areas. According to this assesment, it was concluded that 37.50 % of the soils in the Bursa province are deficient in zinc content. The zinc deficiency has mostly determined at Non Calcic Brown, Non Calcic Brown Forest, Rendzina and Red Brown Mediterranean great soil groups. Zinc deficiency has mostly seen on soils with pH higher than 8, CaCO3 content range from 15 % to 25 %, organic matter content range from 1.0 % to 2.0 % and loamy textured soils of the Bursa Province.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153964
http://hdl.handle.net/11452/2407
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2002 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_22.pdf201.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons